Fabiánska spoločnosť

Fabiánska spoločnosť (angl. Fabian Society) bola organizácia britských intelektuálov založená roku 1884, ktorá sa usilovala o dosiahnutie sociálnych reforiem, predchodkyňa Labouristickej strany.

Vedúci predstavitelia

Iné jazyky