Elektronická výmena údajov

Elektronická výmena údajov, často prekladané ako elektronická výmena dát (z angl. Electronic Data Interchange, skratka EDI), označuje sadu štandardov umožňujúcich výmenu dát obchodného charakteru. Slúži ako výmena štruktúrovaných správ medzi počítačmi, respektíve medzi počítačovými aplikáciami.

Dáta sú štruktúrované podľa dopredu dohodnutých štandardov a vo forme správ následne elektronicky automaticky prenášané bez zásahu človeka. Bežne sa ako EDI rozumejú špecifické metódy výmeny správ, ktoré boli dohodnuté na úrovni národných alebo medzinárodných štandardizačných spoločenstiev pre prenosy dát o obchodných transakciách. Aj keď to môže byť nečakané v dobe služieb založených na XML, Internete a WWW, je EDI stále najpoužívanejším dátovým formátom pre elektronické obchodné transakcie na svete.

Iné jazyky