Diagram tokov údajov

Príklad

Diagram tokov údajov, prípadne DFD (angl. Data Flow Diagram), je modelovací nástroj používaný v softvérovom inžinierstve, umožňujúci graficky znázorniť „toky“ údajov prúdiace cez informačný systém. Diagram tokov údajov sa tiež používa na vizualizáciu procesu spracovávania údajov. Je bežnou praxou že návrhár najskôr nakreslí kontextovú úroveň DFD, ktorá znázorňuje interakciu medzi systémom a okolitými elementami. Táto úroveň DFD sa neskôr „rozbije“ na ďalšie úrovne, ktoré modelujú jednotlivé časti systému detailnejšie.

Iné jazyky