Delfská veštiareň

Pohľad zvrchu na delfský amfiteáter a Apolónov chrám

Delfská veštiareň bolo slávne pútnické miesto a veštiareň v Apolónovom chráme pri starogréckych Delfách, na južnom úbočí vrchu Parnas vo výške 533 – 600 m, najdôležitejšie kultické stredisko helenistickej doby, považované za stred sveta, nachádzal sa tu aj omfalos„pupok sveta“.

Dejiny

Apolónov chrám v Delfách
Delfský temenos: rozmiestnenie chrámových budov. I – Apolónov chrám, II – Amfiteáter; rozličné menšie budovy slúžili hlavne ako sklady pre chrámové poklady, rozdelené podľa miesta pôvodu

Kult v Delfách, ktoré sa do 5. storočia pred Kr. nazývali Pytho, bol zasvätený Delfskému Apolónovi (gr. Ἀπόλλων Δελφίνιος – Apollón Delfinios). Pôvodne tu však bola uctievaná bohyňa Zeme Gaia. Ťažko povedať, kedy došlo k reforme tohto kultu, každopádne už Homér sa zmieňuje o uctievaní Apolóna v Delfách. Nálezy svedčia o rozvoji svätyne od 8. storočia pred Kr.

Koniec delfského kultu nastal roku 391, keď cisár Theodosius I. zrušil svojím ediktom všetky pohanské veštiarne.

Iné jazyky