Dekrét

Dekrét (lat.) je úradné rozhodnutie, opatrenie, dokument.

  • externé odkazy

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.


Iné jazyky