Chlorid lítny

Chlorid lítny
Chlorid lítny
Chlorid lítny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorecLiCl
Vzhľadbiele kryštáliky alebo prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť42,4 u
Molárna hmotnosť42,394 g/mol
Teplota topenia605 °C
Teplota varu1 382 °C
Hustota2,068 g/cm³
Rozpustnosťvo vode:
68,3 g/100 ml (0 °C)
74,5 g/100 ml (10 °C)
83,2 g/100 ml (20 °C)
84,5 g/100 ml (25 °C)
85,9 g/100 ml (30 °C)
89,4 g/100 ml (40 °C)
98,8 g/100 ml (60 °C)
112,3 g/100 ml (80 °C)
128,87 g/100 ml (100 °C)
134,2 g/100 ml (125 °C)
139,7 g/100 ml (150 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
45,2 g/100 ml (0 °C)
44,2 g/100 ml (10 °C)
43,8 g/100 ml (20 °C)
44,1 g/100 ml (40 °C)
44,6 g/100 ml (60 °C)
etanol
14,4 g/100 ml (0 °C)
16,8 g/100 ml (10 °C)
24,3 g/100 ml (20 °C)
25,4 g/100 ml (40 °C)
23,5 g/100 ml (60 °C)
acetón
1,2 g/100 ml (20 °C)
0,61 g/100 ml (50 °C)
kvapalný amoniak
0,54 g/100 ml
v nepolárnych rozpúšťadlách:
pyridín
7,8 g/100 ml (15 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia316 J/g
Entropia varu3 552 J/g
Entropia rozpúšťania-855,3 J/g (18 °C)
Štandardná zlučovacia entalpia-408,3 kJ/mol
Štandardná entropia59,3 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia-384,0 kJ/mol
Merná tepelná kapacita1,133 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety HH302, H315, H319
Vety EUHžiadne vety EUH
Vety PP302+352, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety RR22, R36/37/38
Vety SS26, S36/37/39
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS7447-41-8
Číslo UN2056
EINECS číslo231-212-3
Číslo RTECSOJ5950000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid lítny (LiCl) je anorganická zlúčenina chlóru a lítia. Táto soľ je typickou iónovou zlúčeninou, hoci z malej veľkosti iónu Li+ vyplývajú vlastnosti, ktoré sa u iných chloridov alkalických kovov nevyskytujú, napríklad výnimočná rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách (83 g/100 ml vody pri 20 °C) a hygroskopické vlastnosti.[1]

Iné jazyky
bosanski: Litij-hlorid
čeština: Chlorid lithný
Bahasa Indonesia: Litium klorida
한국어: 염화 리튬
Кыргызча: Литий хлориди
Bahasa Melayu: Litium klorida
Nederlands: Lithiumchloride
polski: Chlorek litu
português: Cloreto de lítio
русский: Хлорид лития
srpskohrvatski / српскохрватски: Litijum hlorid
Simple English: Lithium chloride
српски / srpski: Litijum hlorid
svenska: Litiumklorid
українська: Хлорид літію
Tiếng Việt: Liti clorua
中文: 氯化锂