Cárske Rusko

Cárske Rusko je slovenský neformálny názov ruského štátu pre obdobie 1547 - 1917. 1547-1721 sa štát oficiálne nazýval Ruské cárstvo, 1721-1906 Všeruská ríša a 1906-1917 Ruská ríša alebo Ruský štát.

Udalosti pozri pod Dejiny Ruska.

Iné jazyky