Bromid lítny

Bromid lítny
Bromid lítny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorecLiBr
Vzhľadbiela hygroskopická pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť86,8 u
Molárna hmotnosť86,845(3) g/mol
Teplota topenia552 °C
Teplota varu1 265 °C
Hustota3,464 g/cm³
Rozpustnosťvo vode:
145 g/100 ml (4 °C)
166,7 g/100 ml (20 °C)
254 g/100 ml (90 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
etanol
dietyléter
pyridín (málo rozpustný)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia-4,044 kJ/g
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety HH302, H315, H319
Vety EUHžiadne vety EUH
Vety PP280, P321, P362, P302+352, P305+351+338, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety RR22, R36/38
Vety SS26, S36
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS7550-35-8
EINECS číslo231-439-8
Číslo RTECSOJ5755000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid lítny (LiBr) je chemická zlúčenina lítia a brómu. Je extrémne hygroskopický. Na rozdiel od ostatných bromidov alkalických kovov tvorí niekoľko hydrátov. Bezvodá forma sa skladá rovnako ako podobné soli z kubických kryštálov.

Iné jazyky
bosanski: Litij-bromid
čeština: Bromid lithný
Deutsch: Lithiumbromid
Bahasa Indonesia: Litium bromida
Bahasa Melayu: Litium bromida
Nederlands: Lithiumbromide
polski: Bromek litu
português: Brometo de lítio
русский: Бромид лития
srpskohrvatski / српскохрватски: Litijum bromid
српски / srpski: Litijum bromid
Türkçe: Lityum bromür
Tiếng Việt: Liti bromua
中文: 溴化锂