Božstvá starovekého Egypta

Božstvo v hieroglyfoch

R8
[1]
N14
[2]

necer (nṯr – „boh“)

R8Z1A40
[1]

necer (nṯr – „boh“)

R8G7
[1]

necer (nṯr – „boh“)

R8D21
X1
I12
[1]

neceret (nṯr.t – „bohyňa“)

Horus family-Louvre-E6204.jpg

Abydoská trojica Horus – Usir – Eset na zlatom šperku Osorkona II. (22. dynastia, Louvre)

Božstvá starovekého Egypta boli nadprirodzené bytosti uctievané v starovekom Egypte. Staroegyptský panteón zahŕňal väčší počet bytostí – bohyne, bohov, polobohov a démonov. Starší bádatelia v raných obdobiach egyptológie, medzi nimi napr. E. A. Wallis Budge usudzovali podľa vývoja náboženských predstáv hlavne z Novej ríše, že staroegyptské náboženstvo bolo vo svojej podstate monoteistické. Iní, ako napr. W. M. Flinders Petrie, ho zase pokladali za polyteistické. Erik Hornung odporúča termín henoteizmus, t. j. bohoslužba jednému bohu ale nie jedinému, ktorý asi najlepšie vystihuje pôsob akým starí Egypťania chápali svoje božstvá a narábali s nimi.[3]

Iné jazyky