Barcelonský pavilón

Vnútorná dispozícia
reflektujúca plytká vodná nádrž
jeden z oceľových stĺpov

Barcelonský pavilón je budova, ktorú navrhol Ludwig Mies van der Rohe v roku 1929. Bola súčasťou nemeckého pavilónu na Svetovej výstave v roku 1929 v Barcelone na kopci Montjuic, Španielsko. Budova bola použitá na oficiálne otvorenie nemeckej časti výstavy. Je to dôležitá stavba v dejinách modernej architektúry, je známa pre svoju jednoduchú formu a použitie extravagantných materiálov, ako sú ónyx, mramor a travertín. Pavilón bol však po výstave rozobratý, ani nie rok po jeho dokončení. Začiatkom 80. tych rokov sa začalo rozmýšľať o jej znovupostavení, čím boli poverení traja španielsky architekti Ignasio de Sola-Morales, Cristian Cirici a Fernando Ramose. Rekonštrukcia pavilónu podľa starých fotografií a zachovaných plánov trvala od roku 1983 do 1986. Mnohí kritici, historici a modernisti ju považujú za najkrajšiu stavbu 20. storočia.

Koncept

Miesovi, ako riaditeľovi nemeckej sekcie výstavy v Barcelone, bola pridelená úloha navrhnúť tento pavilón, bol tiež poverený aby umelecky viedol aj ostatné nemecké budovy na výstave. Po prvej svetovej vojne sa Nemecko začalo meniť. Pavilón mal reprezentovať Nemecko ako demokratický, progresívny, prosperujúci a pacifistický štát, znovuzrodenie nemeckej kultúry, jej tvorivý posun a konkurencieschopnosť. „Hlas ducha novej éry“ bol poňatý voľnou dispozíciou, ktorá prepájala interiér s exteriérom. Zároveň slúžila na zaistenie plynulého pohybu návštevníkov na výstave.

Iné jazyky