Administratívne členenie Paraguaja

Paraguaj sa administratívne člení na:

  • 17 departmentov (departamentos) a jeden okres (dištrikt) hlavného mesta (Distrito Capital) zhodný s územím hlavného mesta Asunción, pozri department (Paraguaj), okres hlavného mesta a Asunción
  • Departmenty sa ďalej delia na 227 okresov (distritos), pozri okres (Paraguaj)
  • dejiny

Dejiny

Na začiatku 20. storočia bol Paraguaj rozdelený na dve sekcie (secciones) - Východnú (Oriental) a Západnú (Occidental), z ktorých prvá bola rozdelená na departmenty a druhá na vojenské komandantúry. Neskôr sa delenie na dve sekcie prestalo používať a rozdelenie na departmenty bolo rozšírené na celý štát. Odvtedy sa niekoľkokrát vykonali úpravy administratívneho rozdelenia (rozdelenie alebo spájanie departmentov).

Iné jazyky