Žltozelené riasy

Žltozelené riasy
Alger, Botydium granulatum, Nordisk familjebok.png
Botrydium granulatum
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Xanthophyceae
Allorge ex Fritsch
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Žltozelené riasy (Tribophyceae syn. Xanthophyceae, Heterokonta) predstavujú triedu rias s takmer všetkými organizačnými stupňami stielky. Patria tu druhy osídľujúce pôdne ako aj vodné biotopy, žijúce voľne, prisadnuto a zriedkavo sú schopné pohybu pomocou dvoch nerovnako dlhých bičíkov. Niektoré rody sú morfologicky podobné s rodmi zelených rias natoľko, že k ich odlíšeniu je potrebné použiť farbivový test Lugolovým roztokom na dôkaz prítomnosti škrobu, alebo pozorovať životný cyklus a spôsob rozmnožovania. Trieda obsahuje približne 100 rodov a 600 druhov.[1]

Iné jazyky