තුත්තනාගම්

තඹ ← තුත්තනාගම් → gallium
-

Zn

Cd
මුහුණුවර
silver-gray
ප්‍රධාන ගුණ
නම, සංකේතය, ක්‍රමාංකයතුත්තනාගම්, Zn, 30
උච්චාරණය/ˈzɪŋk/
මූලද්‍රව්‍ය කාණ්ඩයtransition metal
කාණ්ඩ සටහන්alternatively considered a post-transition metal
කාණ්ඩය, ආවර්තය, ගොනුව12, 4, d
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය65.38(2) g·mol−1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය[Ar] 3d10 4s2
කවච වල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව2, 8, 18, 2
ද්‍රව්‍යමය ගුණ
අවධියsolid
ඝනත්වය (කා.උ. දී)7.14
ද්‍රවාංකයේ දී ද්‍රව ඝනත්වය6.57 g·cm−3
ද්‍රවාංකය692.68 K, 419.53 °C, 787.15 °F
තාපාංකය1180 K, 907 °C, 1665 °F
විලයන එන්තැල්පිය7.32
වාෂ්පීභවන එන්තැල්පිය123.6
විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව(25 °C) 25.470 J·mol−1·K−1
වාෂ්ප පීඩනය
පීඩ. (Pa)1101001 k10 k100 k
උෂ්. (K)6106707508529901179
පරමාණුක ගුණ
ඔක්සිකරණ අංකය+2, +1, 0
(amphoteric oxide)
විද්‍යුත් ඍණතාව1.65 (පෝලිං පරිමාණයෙන්)
අයනීකරණ ශක්ති1වන: 906.4
2වන: 1733.3 kJ·mol−1
3වන: 3833 kJ·mol−1
පරමාණුක අරය134 pm
සහසංයුජ අරය122±4 pm
වැන්ඩ වාල්ස් අරය139 pm
ප්‍රකීර්ණක
ස්එටික ආකෘතියhexagonal close packed
චුම්බකත්වයdiamagnetic
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධිතාව(20 °C) 59.0 nΩ·m
තාප සන්නායකතාව(300 K) 116 W·m−1·K−1
තාප ප්‍රසාරණය(25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1
ධ්වනි වේගය (තුනී දණ්ඩක් හරහා)(කා.උ.) (rolled) 3850 
යං මාපාංකය108 GPa
ව්‍යාකෘති මාපාංකය43 GPa
නිකර මාපාංකය70 GPa
පොයිසෝන් අනුපාතය0.25
මෝ දැඩියාව2.5
බි‍්‍රනල් දැඩියාව412 MPa
CAS ලේඛනගත අංකය7440-66-6
ඉතාමත් ස්ථායී සමස්ථානික
ප්‍රධාන ලිපිය: තුත්තනාගම් වල සමස්ථානික
සමස්.ස්.සු.අර්ධ ජීව කාලයක්.නිය.ක්.ශ. (MeV)ක්.නිශ්.
64Zn48.6% y1.09664Ni
65Znsyn243.8 dε1.351965Cu
γ1.1155-
66Zn27.9%66Zn is stable with 36 neutrons
67Zn4.1%67Zn is stable with 37 neutrons
68Zn18.8%68Zn is stable with 38 neutrons
69Znsyn56 minβ0.90669Ga
69mZnsyn13.76 hβ0.90669Ga
70Zn0.6% y0.99870Ge
71Znsyn2.4 minβ2.8271Ga
71mZnsyn3.97 dβ2.8271Ga
72Znsyn46.5 hβ0.45872Ga

තුත්තනාගම් යනු ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයකි.

Other Languages