තැලික් අම්ලය

Phthalic acid
Phthalic acid
Phthalic-acid-3D-balls.png
Identifiers
CAS number88-99-3 YesY
PubChem1017
EC number201-873-2
SMILES
Properties
Molecular formulaC8H6O4
Molar mass166.14 g/mol
Appearancewhite solid
Density1.593 g/cm3, solid
Melting point

167 °C (sealed tube)

Solubility in waterNot soluble
Hazards
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Related compounds
Related carboxylic acidsIsophthalic acid
Terephthalic acid
Related compoundsPhthalic anhydride
Phthalimide
Phthalhydrazide
Phthaloyl chloride
dicarboxaldehyde
 YesY (verify)
Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa)
Infobox references

තැලික් අම්ලය (IUPAC systematic name: benzene-1,2-dicarboxylic acid) C6H4(CO2H)2සුත්‍රය සහිත ඇරෝමැටික ඩයිකාබෝක්සිලික් අම්ලයකි.එය අයිසෝතැලික් අම්ලයේත් ටෙරීතැලික් අම්ලයේත් සමාවයවිකයකි.තැලික් අම්ලය වාණිජමය වටිනාකමින් අඩු වුවත් එහි ව්‍යුත්පන්නයක් වන තැලික් ඇන්හයිඩ්රයිඩ් (Phthalic anhydride) වාණිජමය රසායන ද්‍රව්‍යයක් ලෙස විශාල පරිමාණයෙන් නිපදවයි. [1]

Other Languages
العربية: حمض الفثاليك
تۆرکجه: فتالیک اسید
català: Àcid ftàlic
Deutsch: Phthalsäure
Ελληνικά: Φθαλικό οξύ
English: Phthalic acid
Esperanto: Ftalata acido
español: Ácido ftálico
euskara: Azido ftaliko
français: Acide phtalique
magyar: Ftálsav
հայերեն: Ֆթալաթթու
italiano: Acido ftalico
日本語: フタル酸
latviešu: Ftalskābe
Nederlands: Ftaalzuur
polski: Kwas ftalowy
português: Ácido ftálico
română: Acid ftalic
srpskohrvatski / српскохрватски: Ftalna kiselina
српски / srpski: Ftalna kiselina
svenska: Ftalsyra
українська: Фталева кислота
Tiếng Việt: Axít phthalic