Tilakoid

Tilakoidi (grč. thylakos - torba i oides - poput, slično) su pločaste tvorevine koje su dio strukture unutrašnje membrane hloroplasta. Javljaju se samo kod biljnih ćelija. Čine sistem paralelno poslaganih kesica ili kovanica. U tilakoidima se nalazi hlorofil, koji omogućava biljkama vršenje fotosinteze. Grupa tilakoida se naziva grana (jednina granum). Oko tilakoida se nalazi stroma, fluid kojim je ispunjen hloroplast. Tilakoidi predstavljalju dio fotosistema.

Struktura

Strukture tilakoida

Tilakoidi su membranske strukture koje su uključene u stromu hloroplasta.

Membrana

Membrana tilakoida je mjesto gdje se odvijaju svjetlosno zavisne reakcije fotosinteze sa fotosintetičkim pigmentima uključenim direktno u membrani. Po elektronskim mikroskopom vide se naizmjenične tamne i svijetle trake širine oko 0,001 µm.[1]Tilakoidni lipidni sloj dijeli slične osobine sa prokariotskim membranama unutrašnjim membranama hloroplasta. Na primjer, kiseli lipidi se mogu naći u membranama tilakoida, cijanobakterijama i drugim fotosintetičkim bakterijama te su uključeni u funkcionalni integritet fotosistema.[2]Membrane tilakoida kod viših biljaka su uglavnom sastavljeni od fosfolipida[3]i galaktolipida koji su nesimetrično poredani po membrani.[4]Lipidi za membrane tilakoida su sintetizirani u složenoj putanji koja uključuje razmjenu prethodnika lipida između endoplazmatskog retikuluma i unutrašnje membrane opne plastida preko vesikula[5].

Lumen

Lumen tilakoida je struktura vezana na membranu tilakoida. On igra značajnu ulogu pri fotofosforilaciji tokom fotosinteze. Za vrijeme svjetlosno zavisnih reakcija, protoni se prenose kroz membranu tilakoida u lumen, što ga zakiseljava, nekad i do pH vrijednosti od 4.

Granum

Mikroskopska slika grane

Granum (množina grana) je nakupina diskova tilakoida. U hloroplastima se može nalaziti od 10 do 100 takvih nakupina. Grane su povezane putem strome tilakoida, zvane i intergrana tilakoida ili lamele. Grane tilakoida i stroma tilakoida se mogu razlikovati putem njihovog različitog sastava bjelančevina. Grana doprinosi povećanju površine hloroplasta i odnosa zapremine. Različita objašnjenja slika membrana tilakoida načinjenih elektronskom tomografijom pokazuju dva modela strukure grana. Oba modela pokazuju da lamele presjecaju nakupine grana u paralelnom smijeru, ali ne uvijek. Postoje mišljenja da one presijecaju ravan pod pravim uglom u odnosu na os grane ili su organizovani u desno zakrivljenu zavojnicu.[6]

Other Languages
العربية: ثايلاكويد
bosanski: Tilakoid
català: Tilacoide
čeština: Thylakoid
dansk: Thylakoid
Deutsch: Thylakoid
English: Thylakoid
Esperanto: Tilakoido
español: Tilacoide
eesti: Tülakoid
فارسی: ریزکیسه
suomi: Tylakoidi
français: Thylakoïde
galego: Tilacoide
עברית: תילקואיד
italiano: Tilacoide
日本語: チラコイド
한국어: 틸라코이드
lietuvių: Tilakoidas
македонски: Тилакоид
Nederlands: Thylakoïde
polski: Tylakoid
português: Tilacoide
română: Tilacoid
русский: Тилакоид
српски / srpski: Тилакоиди
svenska: Tylakoid
Türkçe: Tilakoid
українська: Тилакоїд
中文: 類囊體