Sportska sociologija

Sportska sociologija je specijalna sociologija koja se bavi istraživanjen ukrštanja područja sporta, [nauka nauke] o sportu i sociologije. Ona je usko povezana sa naukom, koja se bavi istraživanjem socijalnog dejstva u sportu, kao i dejstva socijalnih promena, u kojima je sport relevantan. Ona je disciplina koja se temelji na teoriji i strogo postupa empirijski.

Osvrt

Sportska sociologija je najviše raširena u SAD-u. Od 1980. godine važi kao subdisciplina nauke o sportu i sociologije u Austriji, od 1970. godine u Nemačkoj. Internacionalno udruženje sociologije sporta je osnovano 1967. Generalni sekretar (kasnije predsednik) bio je Ginter Lišen. Od 1960. godine je pojam „sportska sociologija“ zamenjen sinonimom „sociologija sporta“. Prvu uvodnu knjigu „Sociologija sporta“ je napisao Hajnc Rise 1921.