Sportska sociologija

Sportska sociologija je specijalna sociologija koja se bavi istraživanjen ukrštanja područja sporta, [nauka nauke] o sportu i sociologije. Ona je usko povezana sa naukom, koja se bavi istraživanjem socijalnog dejstva u sportu, kao i dejstva socijalnih promena, u kojima je sport relevantan. Ona je disciplina koja se temelji na teoriji i strogo postupa empirijski.