Segmentacija (biologija)

Segmentacija ili metamerija je pojava formiranja segmenata u telesnoj građi. Može biti homonomna, kada jedan spoljašnji segment odgovara segmentu unutrašnje građe (npr. kišna glista - lumbricus terrestris), ili heteronomna, kada su telesni segmenti grupisani u regione: glava, trup (grudi i trbuh) i udovi. Javlja se kod zglavkara. Segmentacija predstavlja evolutivano značajan korak, jer je na taj način omogućeno kasnije srastanje segmenata i obrazovanje telesnih regiona.

Other Languages