S-oznake

S-oznake (fraze, izrazi) su definisane četvrtim aneksom uputstva Evropske unije 67/548/EEC: Saveti za bezbedno rukovanje sa opasnim supstancama i preparatima. Lista je objedinjena i publikovana u uputstvu 2001/59/EC, gde mogu da se nađu i prevodi na druge jezike koji se koriste u Evropskoj uniji. Ove oznake su međunarodno usvojene, ne samo u Evropi i postoje napori da se lista uskladi u celom svetu.

Other Languages