Nobelova nagrada za fiziku

Nobelova nagrada za fiziku dodjeljuje se od 1901. godine.

GodinaSlikaDobitnikDržavaRazlog
1901.WilhelmRöntgen.JPGWilhelm Conrad Röntgen Njemačka"za otkriće znamenitih zraka koje su kasnije nazvane po njemu"[1]
1902.Lorentz 2.jpgHendrik Antoon Lorentz Nizozemska"za njihovo istraživanje o utjecaju magnetizma na fenomen zračenja"[2]
Pieter Zeeman.jpgPieter Zeeman Nizozemska
1903.Becquerel Henri photograph.jpgAntoine Henri Becquerel Francuska"za njegovo otkriće spontane radioaktivnosti"[3]
PierreCurie.jpgPierre Curie Francuska"za njihovo zajedničko istraživanje fenomena radioaktivnosti kojeg je otkrio profesor Henri Becquerel"[3]
Mariecurie.jpgMarie Curie Poljska
 Francuska
1904.John William Strutt.jpgJohn William Strutt Rayleigh UK"za njegovo istraživanje gustoća najvažnijih plinova i za njegovo otkriće argona koje je bilo vezano uz ta istraživanja"[4]
1905.Phillipp Lenard in 1900.jpgPhilipp Lenard Njemačka"za njegov rad na katodnim zrakama"[5]
1906.JJ Thomson.jpgJoseph John Thomson UK"za njegova teoretska i eksperimentalna istraživanja o provodnosti elektriciteta od strane pliova"[6]
1907.Albert Abraham Michelson2.jpgAlbert Abraham Michelson SAD"za njegove optičke instrumente, te spektroskopska i meteorološka istraživanja koja je proveo uz njihovu pomoć"[7]
1908.Gabriel Lippmann2.jpgGabriel Lippmann Francuska"za njegovu metodu fotografskog reproduciranja boje temeljenom na fenomenu interferencije"[8]
1909.Guglielmo Marconi.jpgGuglielmo Marconi Italija"za njihov doprinos u razvoju bežične telegrafije"[9]
Ferdinand Braun.jpgKarl Ferdinand Braun Njemačka
1910.Johannes Diderik van der Waals.jpgJohannes Diderik van der Waals Nizozemska"za njegov rad na jednadžbi stanja plinova i tekućina"[10]
1911.Wilhelm Wien 1911.jpgWilhelm Wien Njemačka"za njegovo otkriće zakona o isijavanju topline"[11]
1912.Gustaf Dalén.jpgNils Gustaf Dalén Švedska"za njegov izum automatskih ventila koji su namijenjeni korištenju u svjetionicima zajedno s plinskim akumulatorima"[12]
1913.Kamerlingh portret.jpgHeike Kamerlingh-Onnes Nizozemska"za njegova istraživanja o svojstvima materije na niskim temperaturama koja su na koncu dovela do proizvodnje tekućeg helija"[13]
1914.Max von Laue 1914.jpgMax von Laue Njemačka"za njegovo otkriće difrakcije X-zraka u kristalima"[14]
1915.Wh-bragg.jpgWilliam Henry Bragg UK"za njihovu analizu strukture kristala pomoću X-zraka"[15]
Wl-bragg.jpgWilliam Lawrence Bragg UK
1916.Nije dodijeljena
1917.Charles Glover Barkla.jpgCharles Glover Barkla UK"za njegovo otkriće karakterističnog X-zračenja elemenata"[16]
1918.Max planck.jpgMax Planck Njemačka"za njegove zasluge u unaprijeđenju fizike koje je postigao otkrićem energetskog kvanta"[17]
1919.Johannes Stark.jpgJohannes Stark Njemačka"za njegovo otkriće Dopplerovog efekta u anodnim zrakama i za podjelu spektralnih linija u električnim poljima"[18]
1920.Guillaume 1920.jpgCharles Édouard Guillaume Švicarska"za njegove zasluge oko poboljšanja preciznosti mjerenja u fizici kroz njegovo otkriće anomalija u legurama nikla i željeza"[19]
1921.Albert Einstein (Nobel).pngAlbert Einstein Njemačka
 Švicarska
"za njegov doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta"[20]
1922.Niels Bohr.jpgNiels Bohr Danska"za njegov doprinos u istraživanju strukture atoma i radijacije koja iz njih zrači"[21]
1923.Millikan.jpgRobert Andrews Millikan SAD"za njegov rad na elementarnom naboju elektriciteta i rad na fotoelektičnom efektu"[22]
1924.1924 Karl Manne Siegbahn.jpgKarl Manne Georg Siegbahn Švedska"za otkrića i istraživanje na području spektroskopije X-zraka"[23]
1925.James Franck 1925.jpgJames Franck Njemačka"za njihovo otkriće zakona koji upravljaju utjecajem elektrona na atom"[24]
Gustav Hertz.jpgGustav Ludwig Hertz Njemačka
1926.Jean Perrin 1926.jpgJean Baptiste Perrin Francuska"za rad na diskontinuiranoj strukturi materije, a naročito za otkriće sedimentacijske ravnoteže"[25]
1927.Arthur Compton.jpgArthur Holly Compton SAD"za njegovo otkriće efekta nazvanog po njemu"[26]
CTR Wilson.jpgCharles Thomson Rees Wilson UK"za njegovu metodu kojom je omogućio da se tragovi električno nabijenih čestica vide pomoću kondenzacije"[26]
1928.Owen Richardson.jpgOwen Willans Richardson UK"za istraživanje termioničkog fenomena i posebno za otkriće zakona koji nosi njegovo ime"[27]
1929.Broglie Big.jpgLouis de Broglie Francuska"za njegovo otkriće valne prirode elektrona"[28]
1930.Sir CV Raman.JPGČandrasekara Venkata Raman Indija"za njegov rad na raspršenju svjetolsti i za otkriće efekta nazvanog po njemu"[29]
1931.Nije dodijeljena
1932.Heisenberg 10.jpgWerner Heisenberg Njemačka"za stvaranje kvantne mehanike, čija je primjena, inter alia, dovela do otkrića alotropskih modifikacija vodika"[30]
1933.Erwin Schrödinger (1933).jpgErwin Schrödinger Austrija"za otkriće novih produktivih formi atomske teorije"[31]
Dirac 4.jpgPaul Dirac UK
1934.Nije dodijeljena
1935.James Chadwick.jpgJames Chadwick UK"za otkriće neutrona"[32]
1936.Hess.jpgVictor Franz Hess Austrija"za otkriće kozmičke radijacije"[33]
Carl David Anderson SAD"za otkriće pozitrona"[33]
1937.Clinton Davisson.jpgClinton Joseph Davisson SAD"za njihovo eksperimentalno otkriće difrakcije elektrona u kristalima"[34]
George Paget Thomson.jpgGeorge Paget Thomson UK
1938.Enrico Fermi.jpgEnrico Fermi Italija"za njegove demonstracije o postojanju novih radioaktivnih elemenata pomoću iradijacije neutrona i za njegovo povezano otkriće nuklearnih reakcija izazvanih sporim neutronima"[35]
1939.Ernest Lawrence.jpgErnest Lawrence SAD"za izum i razvoj ciklotrona i za rezultate dobivene njim, posebno za rezultate s umjetnim radioaktivnim elementima"[36]
1940.Nije dodijeljena
1941.Nije dodijeljena
1942.Nije dodijeljena
1943.Otto Stern.jpgOtto Stern SAD"za njegov doprinos u razvoju metode molekularnih zraka i njegovo otkriće magnetskog momenta protona"[37]
1944.II Rabi.jpgIsidor Isaac Rabi SAD"za njegovu metodu snimanja magnetskih svojstava atomske jezgre"[38]
1945.Pauli.jpgWolfgang Pauli Austrija"za njegovo otkriće principa isključenja, znanog i kao Paulijev princip"[39]
1946.Bridgman.jpgPercy Williams Bridgman SAD"za izum uređaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka"[40]
1947.Appleton.jpgEdward Appleton UK"za njegovo istraživanje fizike gornje atmosfere, a posebno zbog otkrića tako zvanog Appletonovog sloja"[41]
1948.Blackett.jpgPatrick Maynard Stuart Blackett UK"za njegov razvoj Wilsonove komore i zbog njegovih otkrića na polju nuklearne fizike i kozmičke radijacije"[42]
1949.Yukawa.jpgHideki Jukava Japan"za njegovo predviđanje postojanja mezona na temelju teorijskog rada na nuklearnim silama"[43]
1950.Cecil Powell.jpgCecil Frank Powell UK"za njegovo otkriće fotografske metode proučavanja nuklearnih procesa i njegova otkrića o mezonima koja je napravio pomoću ove metode"[44]
1951.Cockcroft.jpgJohn Douglas Cockcroft UK"za njihov rad a transmutaciji atomske jezgre pomoću umjetno akceleriranih atomskih čestica"[45]
Ernest Walton.jpgErnest Thomas Sinton Walton Irska
1952.Felix Bloch, Stanford University.jpgFelix Bloch SAD"za njihov razvoj novih metoda za nuklearno magnetsko mjerenje i za otkrića povezana s time"[46]
Edward Mills Purcell.jpgEdward Mills Purcell SAD
1953.Zernike.jpgFrits Zernike Nizozemska"za njegovu demonstraciju fazne kontrastne metode, a posebno zbog njegovog izuma kontrastno faznog mikroskopa"[47]
1954.Max Born.jpgMax Born UK
 Njemačka
"za njegova fundamentalna istraživanja na polju kvantne mehanike, a posebno za njegovu statističku interpretaciju valne funkcije"[48]
Bothe.jpgWalther Bothe Njemačka"za njegovu metodu slučajnosti i otkrića povezana s njom"[48]
1955.Willis Lamb 1955.jpgWillis Eugene Lamb SAD"za njegova otkrića vezana uz finu strukturu vodikovog spektra"[49]
Polykarp Kusch.jpgPolykarp Kusch SAD"za precizno utvrđivanje magnetskog momenta elektrona"[49]
1956.Bardeen.jpgJohn Bardeen SAD"za njihov rad na poluvodičima i za njihovo otkriće tranzistora"[50]
Brattain.jpgWalter Houser Brattain SAD
Shockley.jpgWilliam Bradford Shockley SAD
1957.TD Lee.jpgCung-Dao Li Kina"za njihovo proučavanje paritetnih zakona koje je dovelo do važnih otkrića vezana uz elementarne čestice"[51]
Yang.jpgČen Ning Jang Kina
1958.Cerenkov.jpgPavel Aleksejevič Čerenkov Rusija"za njihovo otkriće i interpretaciju Čerenkovljevog efekta"[52]
Ilya Frank.jpgIlja Frank Rusija
Igor Tamm.jpgIgor Jevgenijevič Tamm Rusija
1959.Owen Chamberlain.jpgOwen Chamberlain SAD"za njihovo otkriće antiprotona"[53]
Segre.jpgEmilio Gino Segrè Italija
1960.Donald Arthur Glaser SAD"za otkriće komore na mjehuriće"[54]
1961.Robert Hofstadter.jpgRobert Hofstadter SAD"za njegov rad na raspršivanju elektrona u atomskoj jezgri i za njegova otkrića o strukturi atomske jezgre koja je postigao pomoću tog rada"[55]
Mossbauer.jpgRudolf Ludwig Mössbauer Njemačka"za njegov rad na apsorpciji rezonancije γ-zračenja i povzenog otkrića efekta koji nosi njegovo ime"[55]
1962.Landau.jpgLav Davidovič Landau Azerbajdžan"za pionirske teorije u istraživanju kondenzirane tvari, posebno tekućeg helija"[56]
1963.Wigner.jpgEugene Paul Wigner SAD"za doprinose teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica, osobito kroz otkriće i primjenu osnovnih principa simetrije"[57]
Maria Goeppert-Mayer.jpgMaria Goeppert-Mayer SAD"za otkrića u vezi ljuskastom strukturom nuklearnih jezgara"[57]
Johannes Hans Daniel Jensen (1907–1973).jpgJ. Hans D. Jensen Njemačka
1964.Basov.jpgNikolaj Genadijevič Basov Rusija"za fundamentalni rad na polju kvantne elektronike, koji je doveo do izrade oscilatora i pojačala temeljenih na maser-laser principu"[58]
Aleksandr Prokhorov.jpgAleksandar Mihajlovič Prohorov Rusija
Charles Hard Townes SAD
1965.Feynman at Los Alamos.jpgRichard Phillips Feynman SAD"za njihov fundamentalni rad na polju kvantne elektrodinamike, s dalekosežnim posljedicama za fiziku elementarnih čestica"[59]
Schwinger.jpgJulian Schwinger SAD
Tomonaga.jpgShin'ichirō Tomonaga Japan
1966.Kastler.jpgAlfred Kastler Francuska"za otkriće i razvoj optičkih metoda za proučavanje Hertzove rezonancije u atomima"[60]
1967.Hans Bethe.jpgHans Albrecht Bethe SAD"za doprinos u teoriji nuklearnih reakcija, posebno za otkrića bitna za razumjevanje stvaranja energije u zvijezdama"[61]
1968.LWA Picture Final.jpgLuis Alvarez SAD"za njegov odlučujući doprinos na polju fizike elementarnih čestica, posebno zbog otkrića velikog broja rezonancijskih stanja, koja su postignuta koristeći njegovu tehniku korištenja vodikove mjehuraste komore i analize podataka"[62]
1969.MurrayGellMannJI1.jpgMurray Gell-Mann SAD"za doprinos i otkrića bitna za klasifikaciju elementarnih čestica i njihovih interakcija"[63]
1970.YoungAlfven.jpgHannes Olof Gösta Alfvén Švedska"za njegov fundamentalni rad i otkrića na polju magnetne hidrodinamike s plodnim primjenama u različitim granama fizike plazme"[64]
Louis Neel 1970.jpgLouis Eugène Félix Néel Francuska"za njegov fundamentalni rad i otkrića vezana uz antiferomagnetizam i feromagnetizam koja su dovela do važnih primjena u fizici čvrstih tvari"[64]
1971.Dennis Gabor UK
 Mađarska
"za njegov izum i razvoj holografske metode"[65]
1972.Bardeen.jpgJohn Bardeen SAD"za njihovu teoriju supravodljivosti, obično nazivanu BCS teorija"[66]
Nobel Laureate Leon Cooper in 2007.jpgLeon Neil Cooper SAD
John Robert Schrieffer.jpgJohn Robert Schrieffer SAD
1973.Leo Esaki Japan"za njihova eksperimentalna otkrića vezana fenomen tuneliranja u poluvodičima i supravodičima"[67]
Ivar Giaever.jpgIvar Giaever SAD
Brian David Josephson UK"za teorijsko predviđanje svojstava tuneliranja suprastruja kroz barijeru, konkretno, fenomen koji je danas općepoznat kao Josephsonov efekt"[67]
1974.Martin Ryle UK"za njihovo pionirsko istraživanje na polju radio astrofizike: Ryleu za promatranja i izume, posebice za tehniku sinteze aperture, i Hewishu za njegovu odlučujuću ulogu u otkriću pulsara"[68]
Antony Hewish UK
1975.

Bohr,Aage 1963 Kopenhagen.jpg

Aage Niels Bohr Danska"za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri i razvoj teorije strukture atomske jezgre temeljen na toj vezi"[69]
Ben Roy Mottelson Danska
Leo James Rainwater SAD
1976.Burton Richter at Stanford 3-4-09 3.JPGBurton Richter SAD"za njihov pionirski rad na otkriću teške elementarne čestice nove vrste"[70]
Samuel ting 10-19-10.jpgSamuel Čao Čung Ting SAD
1977.Andersonphoto.jpgPhilip Warren Anderson SAD"za njihov temeljni teorijski doprinos u istraživanjima elektronske strukture magnetskih i neuređenih sistema"[71]
Nevill Francis Mott UK
JH van Vleck 1974.jpgJohn Hasbrouck Van Vleck SAD
1978.Pyotr L Kapitsa Russian physicist 1964.jpgPjotr Leonidovič Kapica Rusija"za inovacije i otkrića na prodručju fizike niskih temperatura"[72]
Arno Penzias.jpgArno Allan Penzias SAD"za otkriće pozadinskog mikrovalnog zračenja"[72]
Wilson penzias200.jpgRobert Woodrow Wilson SAD
1979.Sheldon Glashow at Harvard.jpgSheldon Lee Glashow SAD"za njihov doprinos teoriji unificirane slabe i elektromagnetske interakcije među elementarnim česticama, uključujući, inter alia, predviđanje slabe neutralne struje"[73]
Abdus Salam Pakistan
Steven-weinberg.jpgSteven Weinberg SAD
1980.James Watson Cronin 2006.jpgJames Watson Cronin SAD"za otkriće kršenja osnovnih principa simetrije u raspadu neutralnih K-mezona"[74]
Val Logsdon Fitch SAD
1981.Nicolaas Bloembergen 1981.jpgNicolaas Bloembergen SAD"za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije"[75]
Artur Schawlow, Stanford University.jpgArthur Leonard Schawlow SAD
Kai Manne Börje Siegbahn 2.jpgKai Manne Börje Siegbahn Švedska"za njegov doprinos razvoju visokorezolucijske elektronske spektroskopije"[75]
1982.Kenneth G. Wilson SAD"za njegovu teoriju za kritične fenomene vezane uz tranzicije faze"[76]
1983.Subramanjan Čandrasekar SAD"za njegova teorijska proučavanja fizikalnih procesa važnih za strukturu i evoluciju zvijezda"[77]
William Alfred Fowler SAD"za njegova teorijska i eksperimentalna proučavanja nuklearnih reakcija važnih za formiranje kemijskih elemenata u svemiru"[77]
1984.Carlo Rubbia W and Z bosons.jpgCarlo Rubbia Italija"za njihove odlučujuće doprinose velikom projektu komunikatora slabih interakcija, koji je doveo do otkrića W i Z bozona"[78]
Simon van der Meer Nizozemska
1985.Klausvonklitzing.jpgKlaus von Klitzing Njemačka"za otkriće kvantiziranog Hallovog efekta"[79]
1986.Ernst Ruska Njemačka"za njegov fundamentalni rad na polju elektronske optike i za dizajniranje prvog elektronskog mikroskopa"[80]
Gerd Binnig sw.jpgGerd Binnig Njemačka"za njihov dizajn skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa"[80]
Rohrer.jpgHeinrich Rohrer Švicarska
1987.Johannes Georg Bednorz Njemačka"za njihov važan prodor u otkriću supravodljivosti u keramičkim materijalima"[81]
Karl Alexander Mueller.jpgKarl Alexander Müller Švicarska
1988.Leon M. Lederman.jpgLeon Max Lederman SAD"za metodu neutrino zraka i za demonstraciju duplikatne strukture leptona kroz otkriće mion neutrina"[82]
Melvin Schwartz SAD
Jack-Steinberger-2008.JPGJack Steinberger SAD
1989.Norman Foster Ramsey SAD"za izum metode odvojenih oscilacijskih polja i njezinu primjenu u vodikovom maseru i ostalim atomskim satovima"[83]
Hans Georg Dehmelt SAD"za razvoj ionske zamke"[83]
Wolfgang Paul Njemačka
1990.Jerome I. Friedman SAD"za njihova istraživanja vezana uz duboko neelastično raspršivanje elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su bila od iznimne važnosti za razvoj kvarkovskog modela u fizici čestica"[84]
Henry Kendall by Tom Frost crop.jpgHenry Way Kendall SAD
Richard E. Taylor Kanada
1991.Pierre-Gilles Rice University.jpgPierre-Gilles de Gennes Francuska"za otkriće da metode razvijene za proučavanje fenomena reda u jednostavnim sustavima mogu biti generalizirane na malo kompleksnije forme tvari, kao što su tekući kristali i polimeri"[85]
1992.CHARPAK Georges-24x50-2005b.jpgGeorges Charpak Francuska"za izum i razvoj detektora čestica, naročito Višeanodnog proporcionalnog brojača"[86]
1993.Russell Alan Hulse SAD"za otkriće novog tipa pulsara, što je otvorilo nove mogućnosti za proučavanje gravitacije"[87]
2008JosephTaylor.jpgJoseph Hooton Taylor, Jr. SAD
1994.Bertram Brockhouse.jpgBertram Brockhouse Kanada"za razvoj neutronske spektroskopije" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
Clifford Glenwood Shull SAD"ra razvoj tehnike difrakcije neutrona" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
1995.Martin Perl - tau.jpgMartin Lewis Perl SAD"za otkriće tau leptona" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
Frederick Reines.jpgFrederick Reines SAD"za otkriće neutrina" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
1996.Nobel Laureate David Morris Lee in 2007.jpgDavid Morris Lee SAD"za otkriće superfluidnosti u heliju-3"[90]
Douglas Osheroff.jpgDouglas D. Osheroff SAD
Robert Coleman Richardson.jpgRobert Coleman Richardson SAD
1997.StevenChu.jpgSteven Ču SAD"za razvoj metoda za hlađenje i hvatanje atoma laserskim svjetlom"[91]
Claude Cohen-Tannoudji.JPGClaude Cohen-Tannoudji FRA
William Phillips-physicist photo.jpgWilliam Daniel Phillips SAD
1998.Robert Laughlin, Stanford University.jpgRobert B. Laughlin SAD"za njihovo otkriće nove forme kvantnog fluida sa djelomično nabijenim ekscitacijama"[92]
Horst Störmer.jpgHorst Ludwig Störmer Njemačka
Daniel Chee Tsui SAD
1999.Gerard 't Hooft.jpgGerardus 't Hooft Nizozemska"za rasvjetljavanje kvantne strukture slabih električnih interakcija u fizici"[93]
Martinus Veltman.jpgMartinus J. G. Veltman Nizozemska
2000.Zhores Alferov.jpgŽores Ivanovič Alfjorov Rusija"za razvoj heterostruktura poluvodiča korištenih u elektronici visokoh brzina i optoelektronici"[94]
Herbert Kroemer Njemačka
Jack St. Clair Kilby SAD"za njegovu ulogu u izumu integriranog kruga"[94]
2001.Eric Allin Cornell SAD"za postizanje Bose-Einsteinove kondenzacije u plinovima alkalnih metala i za rane fundamentalne studije o svojstvima kondenzata"[95]
Carl Edwin Wieman SAD
Ketterle.jpgWolfgang Ketterle Njemačka
2002.Raymond Davis, Jr 2001.jpgRaymond Davis, Jr. SAD"za pionirske doprinose astrofizici, posebice u detekciji kozmičkih nautrina"[96]
Masatoši Košiba Japan
RiccardoGiacconi.jpgRiccardo Giacconi SAD"za pionirske doprinose astrofizici koji su doveli do otkrića izvora kozmičkih X-zraka"[96]
2003.AA Abrikosov ANL1.jpgAleksej Aleksejevič Abrikosov Rusija
 SAD
"za pionirski doprinos teoriji supravodiča i superfluida"[97]
Ginzburg in MSU opaque.jpgVitalij Lazarevič Ginzburg Rusija
Nobel Laureate Sir Anthony James Leggett in 2007.jpgAnthony James Leggett UK
 SAD
2004.David Gross cropped.JPGDavid J. Gross SAD"za otkriće asimptotske slobode u teoriji jakih interakcija"[98]
Hugh David Politzer SAD
FrankStockholm2004.jpgFrank Wilczek SAD
2005.Roy Glauber Dec 10 2005.jpgRoy J. Glauber SAD"za njegov doprinos kvantnoj teoriji optičke koherencije"[99]
John L. Hall.jpgJohn L. Hall SAD"za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije, oključujući i optički frekventni češalj technique"[99]
Theodor W Haensch.jpgTheodor W. Hänsch Njemačka
2006.John-C-Mather.jpgJohn C. Mather SAD"za njihovo otkriće oblika crnog tijela i antisotropije kozmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja"[100]
George Smoot.jpgGeorge F. Smoot SAD
2007.Albert Fert at EP2DS 2007 in Genua PICT5745.jpgAlbert Fert Francuska"za otkriće gigantskog magnetnog otpora"[101]
Peter Gruenberg 01.jpgPeter Grünberg Njemačka
2008.Mkobayashi.jpgMakoto Kobajaši Japan"za otkriće izvora razbijene simetrije koja predviđa postojanje najmanje tri obitelji kvarka u prirodi"[102]
Masukawa.jpgTošihide Maskava Japan
YoichiroNambu.jpgJoičiro Nambu SAD"za otkriće mehanizma spontanog razbijanja simetrije u subatomskoj fizici"[102]
2009.Charles K. Kao cropped 2.jpgCharles K. Kao Hong Kong
 UK
 SAD
"za otkriće na području brzog prijenosa podataka optičkim vlaknima"[103]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-23.jpgWillard S. Boyle Kanada
 SAD
"za razvoj čipova osjetljivih na svjetlo koji se nalaze u digitalnim kamerama"[103]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-27.jpgGeorge E. Smith SAD
2010.Andre Geim 2010-1.jpgAndre Geim Rusija
 Nizozemska
"za revolucionarna otkriće svojstvava alotropske modifikacije ugljika grafena"[104]
Konstantin Novoselov at MIPT.jpgKonstantin Novoselov Rusija
 UK
2011.Saul Perlmutter.jpgSaul Perlmutter SAD“za otkriće ubrzane ekspanzije svemira kroz opažanja udaljenih supernova”"[105]
Brian P Schmidt.jpgBrian P. Schmidt Austrija
 SAD
Adam Riess.jpgAdam G. Riess SAD
2012.Serge Haroche - Théâtre de la Commune d'Aubervilliers - 4 mai 2009.jpgSerge Haroche Francuska" za revolucionarne eksperimentalne metode koji su omogućili direktnu manipulaciju kvantnim sistemima."[106]
David Wineland 2008crop.jpgDavid J. Wineland SAD
2013.Francois Englert.jpgFrançois Englert Belgija"za teorijsko otkrivanje mehanizma, koji doprinosi našem razumijevanju podrijetla mase subatomskih čestica i koje je nedavno potvrđeno pronalaskom te predviđene fundamentalne čestice, od strane ATLAS i CMS eksperimenata u CERN-ovom Velikom hadronskom sudaraču"[107]
Higgs, Peter (1929)3.jpgPeter Higgs UK
2014.Isamu Akasaki 20141211.jpgIsamu Akasaki Japan"za izum efikasnih LED dioda koje su omogućile jake i energetski štedljive izvore svjetlosti"[108]
Hiroshi Amano 20141211.jpgHiroshi Amano Japan
Professor Shuji Nakamura (Cropped).jpgShuji Nakamura Japan
2015.Takaaki Kajita 5171-2015.jpgTakaaki Kajita Japan"za otkriće oscilacija neutrina, koje pokazuju da neutrini imaju masu"[109]
Arthur B. McDonald 5193-2015.jpgArthur B. McDonald Kanada
2016.DavidThouless 1995 UW.jpgDavid J. Thouless Ujedinjeno Kraljevstvo
 Sjedinjene Države
"za teorijska otkrića tranzicija topoloških faza i topoloških faza materije"[110]
Duncan Haldane.jpgDuncan Haldane Ujedinjeno Kraljevstvo
Jkosterl.jpgJohn M. Kosterlitz Ujedinjeno Kraljevstvo
2017.Rainer Weiss - December 2006.jpgRainer Weiss Njemačka
 Sjedinjene Države
"za njihov odlučujući doprinos LIGO detektoru i promatranju gravitacijskih valova"[111]
Kip Thorne at Caltech.jpgKip Thorne Sjedinjene Države
05-0367-92D.hr.jpgBarry Barish Sjedinjene Države
2018.Arthur Ashkin Sjedinjene Države"za njihove revolucionarne inovacije na polju fizike lasera"[112]
Gérard Mourou (cropped).jpgGérard Mourou Francuska
Donna Strickland Kanada


Izvori

 1. "The Nobel Prize in Physics 1901". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 2. "The Nobel Prize in Physics 1902". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1902/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 3. 3,0 3,1 "The Nobel Prize in Physics 1903". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1903/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 4. "The Nobel Prize in Physics 1904". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1904/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 5. "The Nobel Prize in Physics 1905". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1905/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 6. "The Nobel Prize in Physics 1906". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1906/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 7. "The Nobel Prize in Physics 1907". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1907/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 8. "The Nobel Prize in Physics 1908". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1908/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 9. "The Nobel Prize in Physics 1909". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1909/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 10. "The Nobel Prize in Physics 1910". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1910/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 11. "The Nobel Prize in Physics 1911". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1911/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 12. "The Nobel Prize in Physics 1912". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1912/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 13. "The Nobel Prize in Physics 1913". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1913/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 14. "The Nobel Prize in Physics 1914". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 15. "The Nobel Prize in Physics 1915". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 16. "The Nobel Prize in Physics 1917". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1917/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 17. "The Nobel Prize in Physics 1918". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1918/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 18. "The Nobel Prize in Physics 1919". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1919/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 19. "The Nobel Prize in Physics 1920". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1920/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 20. "The Nobel Prize in Physics 1921". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 21. "The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1922/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 22. "The Nobel Prize in Physics 1923". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1923/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 23. "The Nobel Prize in Physics 1924". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1924/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 24. "The Nobel Prize in Physics 1925". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1925/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 25. "The Nobel Prize in Physics 1926". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1926/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 26. 26,0 26,1 "The Nobel Prize in Physics 1927". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1927/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 27. "The Nobel Prize in Physics 1928". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1928/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 28. "The Nobel Prize in Physics 1929". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1929/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 29. "The Nobel Prize in Physics 1930". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1930/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 30. "The Nobel Prize in Physics 1932". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 31. "The Nobel Prize in Physics 1933". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1933/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 32. "The Nobel Prize in Physics 1935". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1935/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 33. 33,0 33,1 "The Nobel Prize in Physics 1936". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1936/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 34. "The Nobel Prize in Physics 1937". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1937/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 35. "The Nobel Prize in Physics 1938". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1938/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 36. "The Nobel Prize in Physics 1939". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1939/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 37. "The Nobel Prize in Physics 1943". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1943/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 38. "The Nobel Prize in Physics 1944". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1944/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 39. "The Nobel Prize in Physics 1945". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1945/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 40. "The Nobel Prize in Physics 1946". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1946/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 41. "The Nobel Prize in Physics 1947". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1947/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 42. "The Nobel Prize in Physics 1948". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1948/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 43. "The Nobel Prize in Physics 1949". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1949/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 44. "The Nobel Prize in Physics 1950". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1950/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 45. "The Nobel Prize in Physics 1951". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1951/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 46. "The Nobel Prize in Physics 1952". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1952/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 47. "The Nobel Prize in Physics 1953". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1953/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 48. 48,0 48,1 "The Nobel Prize in Physics 1954". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1954/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 49. 49,0 49,1 "The Nobel Prize in Physics 1955". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1955/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 50. "The Nobel Prize in Physics 1956". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1956/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 51. "The Nobel Prize in Physics 1957". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1957/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 52. "The Nobel Prize in Physics 1958". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1958/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 53. "The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1959/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 54. "The Nobel Prize in Physics 1960". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1960/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 55. 55,0 55,1 "The Nobel Prize in Physics 1961". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1961/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 56. "The Nobel Prize in Physics 1962". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1962/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 57. 57,0 57,1 "The Nobel Prize in Physics 1963". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1963/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 58. "The Nobel Prize in Physics 1964". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1964/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 59. "The Nobel Prize in Physics 1965". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 60. "The Nobel Prize in Physics 1966". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1966/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 61. "The Nobel Prize in Physics 1967". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1967/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 62. "The Nobel Prize in Physics 1968". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1968/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 63. "The Nobel Prize in Physics 1969". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1969/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 64. 64,0 64,1 "The Nobel Prize in Physics 1970". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1970/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 65. "The Nobel Prize in Physics 1971". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1971/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 66. "The Nobel Prize in Physics 1972". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1972/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 67. 67,0 67,1 "The Nobel Prize in Physics 1973". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1973/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 68. "The Nobel Prize in Physics 1974". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1974/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 69. "The Nobel Prize in Physics 1975". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1975/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 70. "The Nobel Prize in Physics 1976". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1976/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 71. "The Nobel Prize in Physics 1977". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1977/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 72. 72,0 72,1 "The Nobel Prize in Physics 1978". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1978/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 73. "The Nobel Prize in Physics 1979". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 74. "The Nobel Prize in Physics 1980". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1980/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 75. 75,0 75,1 "The Nobel Prize in Physics 1981". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1981/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 76. "The Nobel Prize in Physics 1982". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1982/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 77. 77,0 77,1 "The Nobel Prize in Physics 1983". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1983/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 78. "The Nobel Prize in Physics 1984". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1984/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 79. "The Nobel Prize in Physics 1985". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1985/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 80. 80,0 80,1 "The Nobel Prize in Physics 1986". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1986/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 81. "The Nobel Prize in Physics 1987". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1987/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 82. "The Nobel Prize in Physics 1988". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1988/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 83. 83,0 83,1 "The Nobel Prize in Physics 1989". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1989/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 84. "The Nobel Prize in Physics 1990". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1990/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 85. "The Nobel Prize in Physics 1991". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1991/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 86. "The Nobel Prize in Physics 1992". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1992/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 87. "The Nobel Prize in Physics 1993". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1993/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 88. 88,0 88,1 "The Nobel Prize in Physics 1994". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1994/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 89. 89,0 89,1 "The Nobel Prize in Physics 1995". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1995/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 90. "The Nobel Prize in Physics 1996". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1996/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 91. "The Nobel Prize in Physics 1997". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1997/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 92. "The Nobel Prize in Physics 1998". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1998/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 93. "The Nobel Prize in Physics 1999". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1999/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 94. 94,0 94,1 "The Nobel Prize in Physics 2000". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2000/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 95. "The Nobel Prize in Physics 2001". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2001/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 96. 96,0 96,1 "The Nobel Prize in Physics 2002". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2002/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 97. "The Nobel Prize in Physics 2003". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2003/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 98. "The Nobel Prize in Physics 2004". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2004/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 99. 99,0 99,1 "The Nobel Prize in Physics 2005". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2005/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 100. "The Nobel Prize in Physics 2006". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2006/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 101. "The Nobel Prize in Physics 2007". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2007/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 102. 102,0 102,1 "The Nobel Prize in Physics 2008". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/index.html. pristupljeno 9. 10. 2008.. 
 103. 103,0 103,1 "The Nobel Prize in Physics 2009". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2009/index.html. pristupljeno 6. 10. 2009.. 
 104. "The Nobel Prize in Physics 2010". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/index.html. pristupljeno 5. 10. 2010.. 
 105. "The Nobel Prize in Physics 2011". Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2011/index.html. pristupljeno 4. 10. 2011.. 
 106. "The Nobel Prize in Physics 2012". Nobel Foundation. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/index.html. pristupljeno 9. listopad 2012.. 
 107. "The Nobel Prize in Physics 2013 Press Release". Nobel Foundation. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/press.pdf. pristupljeno 8. 10. 2013.. 
 108. "The Nobel Prize in Physics 2014". Nobel Foundation. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/press.html. pristupljeno 2014-10-07. 
 109. "The Nobel Prize in Physics 2015". Nobel Foundation. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/press.html. pristupljeno 2015-10-05. 
 110. "The Nobel Prize in Physics 2016". Nobel Foundation. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/press.html. pristupljeno 2016-10-04. 
 111. "The Nobel Prize in Physics 2017". Nobel Foundation. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/press.html. pristupljeno 2017-10-03. 
 112. "The Nobel Prize in Physics 2018". Nobel Foundation. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2018/press.html. pristupljeno 2 October 2018. 
Other Languages
беларуская (тарашкевіца)‎: Нобэлеўская прэмія ў галіне фізыкі
Bahasa Indonesia: Nobel Fisika
Lëtzebuergesch: Nobelpräis fir Physik
Plattdüütsch: Nobelpries för Physik
norsk nynorsk: Nobelprisen i fysikk
português: Nobel de Física
oʻzbekcha/ўзбекча: Fizika boʻyicha Nobel mukofoti
Tiếng Việt: Giải Nobel Vật lý