Međumolekulska sila

Voda

Međumolekulske sile su sile privlačenja i odbijanja koje deluju između susednih čestica: atoma, molekula ili jona. One su slabe u poređenju sa intramolekulskim silama koje drže atome molekula. Na primer, kovalentna veza prisutna u HCl molekulima je mnogo jača nego sile prisutne između susednih molekula, koje se javljaju kad su molekuli dovoljno blizu jedan drugog.[1][2]

Međumolekulske sile se sastoje od četiri tipa:

  1. Dipol–dipol sile
  2. Jon–dipol sile
  3. Dipolom indukovane dipolne sile, ili Debajeve sile
  4. Trenutne dipolom indukovane dipolne sile, Londonove disperzione sile.

Londonova disperziona sila

Ona je poznata kao kvantno indukovana trenutna polarizacija ili trenutna dipolom indukovana dipolna sila. Londonova disperziona sila je uzrokovana korelisanim kretanjem elektrona u interagujućim molekulima. Elektroni, koji pripadaju različitim molekulima, počinju da „osećaju“ i izbegavaju jedan drugog na kratkim međumolekulskim rastojanjima, što se često opisuje kao formiranje „trenutnih dipola“ koji se privlače.[3][4][5]

Other Languages
Bahasa Indonesia: Gaya antarmolekul
日本語: 分子間力
Simple English: Intermolecular force
slovenščina: Medmolekulska sila
српски / srpski: Međumolekulska sila
中文: 取向力