Međumolekulska sila

Voda

Međumolekulske sile su sile privlačenja i odbijanja koje deluju između susednih čestica: atoma, molekula ili jona. One su slabe u poređenju sa intramolekulskim silama koje drže atome molekula. Na primer, kovalentna veza prisutna u HCl molekulima je mnogo jača nego sile prisutne između susednih molekula, koje se javljaju kad su molekuli dovoljno blizu jedan drugog.[1][2]

Međumolekulske sile se sastoje od četiri tipa:

  1. Dipol–dipol sile
  2. Jon–dipol sile
  3. Dipolom indukovane dipolne sile, ili Debajeve sile
  4. Trenutne dipolom indukovane dipolne sile, Londonove disperzione sile.
Other Languages
Bahasa Indonesia: Gaya antarmolekul
日本語: 分子間力
Simple English: Intermolecular force
slovenščina: Medmolekulska sila
српски / srpski: Međumolekulska sila
中文: 取向力