Lincolnov memorijal

Lincolnov memorijal

Lincolnov memorijal (engl. Lincoln Memorial) je američki nacionalni spomenik podignut u počast 16. predsjedniku SAD. Nalazi se u kompleksu National Mall u Washingtonu nasuprot Washingtonov spomenik. Zgradu je dizajnirao arhitekt Henry Bacon, a glavnu statuu – Abraham Lincoln je 1920. godine izradio, Daniel Chester French, dok je freske na zidovima oslikao Jules Guerin. Posvećen je godine 1922. te predstavlja jedan od nekoliko spomenika podignutih u počast američkog predsjednika.

Zgrada je sagrađena u obliku grčkog dorskog hrama i sadrži veliku sjedeću skulpturu Abrahama Lincolna te natpise sa njegova dva najpoznatija govora - Getisburšku adresu i . Memorijal je bio poprište mnogih znamenitih govora, uključujući Kingov "Imam san", održan 28. augusta 1963. na kraju Washingtonskog marša za poslove i slobodu.

Kao i drugi spomenici u National Mallu – uključujući obližnje Memorijal vijetnamskih veterana, Memorijal veterana korejskog rata i Nacionalni memorijal Drugog svjetskog rata – nalazi se pod upravom Nacionalne službe za parkove i njene grupe National Mall and Memorial Parks.

Literatura

  • Hufbauer, Benjamin. Presidential Temples: How Memorials and Libraries Shape Public Memory (2006)
  • Sandage, Scott A. "A Marble House Divided: The Lincoln Memorial, the Civil Rights Movement, and the Politics of Memory, 1939–1963," Journal of American History Vol. 80, No. 1 (Jun., 1993), pp. 135–167 in JSTOR
  • Thomas, Christopher A. The Lincoln Memorial and American Life (2002)
  • NRHP Nomination: Pfanz, Donald C. (1981-03-24). "National Register of Historic Places Inventory-Nomination Form: Lincoln Memorial". http://image1.nps.gov:9001/StyleServer/calcrgn?cat=NRHP&item=/Text/NRHP-6340b4580b4649f499fbab210684e03f.djvu&style=nps/FOCUS-DJview.xsl&wid=640&hei=480&oif=jpeg&props=item(SUMMARY,COPYRIGHT). pristupljeno 2009-11-03. 
Other Languages