Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (engleski: The United Nations Convention on Law of the Sea; kratica: UNCLOS) je sporazum kojeg je usvojila Treća konferencija Ujedi­njenih naroda o pravu mora (UNCLOS III) i ona je otvorena za potpisiva­nje, zajedno sa Završnim aktom Konferencije, u Montego Bayu, Jamajka, 10. prosinca 1982. Konvencija je stupila na snagu 16. studenog 1994., a Republika Hrvatska je položila odgovarajuću notifikaciju o sukcesiji kod glavnog tajnika Ujedi­njenih naroda 5. travnja 1995.

Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedi­njenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. usvojila je Opća skupština Ujedi­njenih naroda rezolucijom 48/263 28. srpnja 1994. Sporazum se je privremeno primje­njivao od 16. studenog 1994., a stupio je na snagu 28. srpnja 1996. Republika Hrvatska dala je pristanak biti vezana Sporazumom 5. svibnja 1995. prigodom polaga­nja notifikacije o sukcesiji Konvencije Ujedi­njenih naroda o pravu mora kod glavnog tajnika Ujedi­njenih naroda.

Other Languages
עברית: חוק הים
magyar: Tengerjog
Nederlands: VN-zeerechtverdrag
norsk nynorsk: Havrettstraktaten