Komunistička partija Albanije

Komunistička partija Albanije
Partia Komuniste e Shqipërisë
LiderEnver Hodža (1941-1985),
Ramiz Alija (1985-1991)
Osnovana1941.
NaslednikSocijalistička partija Albanije
SedišteTirana
IdeologijaKomunizam

Komunistička partija Albanije (alb: Partia Komuniste e Shqipërisë) osnovana je 8. novembra 1941. godine u Tirani. Bila je vladajuća partija u NR Albaniji od 1944. do 1992. godine. Predsednik KP Albanije od njenog osnivanja pa do svoje smrti, 1985. godine, bio je Enver Hodža.

Godine 1948. partija je promenila naziv u Partija rada Albanije (alb: Partia e Punës e Shqipërisë), 1991. godine se reformisala i promenila naziv u Socijalistička partija Albanije (alb: Partia Socialiste e Shqipërisë).

Osnivanje KP Albanije

Frakcijski razjedinjene grupe i ćelije albanskih komunista raspustila je Kominterna 1937. godine, ali do reorganizacije i sređivanja prilika nije došlo ni posle toga. Inicijativu za nov pokušaj organizovanja partije u Albaniji imao je CK KPJ 1939. godine, koji uspostavlja vezu sa albanskim komunistima preko sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, Miladina Popovića. Veza je prekinuta hapšenjem Popovića, ali je obnovljena 1941. godine inicijativom jedne skadarske grupe, u kojoj se nalazio Enver Hodža.

Komunistička partija Albanije je formirana na konferenciji u Tirani 8. novembra 1941. godine. U rezoluciji je istaknut zadatak KP Albanije „da razvijemo ljubav i borbenu saradnju sa svim narodima Balkana, a pogotovu s narodima: srpskim, grčkim, crnogorskim i makedonskim, koji se herojski bore za svoje nacionalno oslobođenje“. Partijska organizacija se konsolidovala u toku zime 1941/42. godine, a pripremala se i za odpočinjanje oružane borbe protiv italijanskog okupatora.

Delegati KPJ uspostavljaju vezu sa Centralnim komitetom tek avgusta 1942. godine, kada se Dušan Mugoša probio do slobodne teritorije u Glamoču. Tada je od Kominterne zatraženo i dobijeno priznanje KP Albanije i odobrenje za saziv Prve zemaljske konferencije KP Albanije. Ta konferencija je održana u selu Labinot kraj Elbasana od 17. do 22. marta 1943. godine. Delegacija KPJ, predvođena Blažom Jovanovićem, na toj konferenciji donela je albanskom rukovodstvu Titovo pismo se daju sugestije za razvoj NOB-a Albanije. Na konferenciji je izabran Centralni komitet KPA, a za njegovog sekretara Enver Hodža. Odlučeno je da se stvori Narodnooslobodilačka vojska Albanije, a kao instruktor u Albaniju je radi toga upućen Svetozar Vukmanović Tempo, u leto 1943. godine.

KP Jugoslavije je odigrala važnu ulogu u stvaranju KP Albanije, u organizovanju NOP-a Albanije, u formiranju i konstituisanju organa nove vlasti i državnopravnog lika nove države.

Other Languages