Hiponim

Semantički odnos
Sinonim
Antonim
Homonim
Paronim
Meronim
Holonim
Hiponim
Hiperonim

Hiponim (grč. υπονύμιον = nekoliko imena; hypo = malo, nekoliko; onoma = ime) riječ je ili frazem čiji je sadržaj uključen u sadržaj neke druge riječi ili frazema. Taj se odnos u logici predstavlja odnosom višeg i nižeg pojma, odnosno superordiniranog i subordiniranog pojma. Hiponim je podređen hiperonimu koji je njemu nadređen.

Dva hiponima istog hiperonima nazivaju se kohiponimi.

  • primjeri hiponimije

Primjeri hiponimije

  • Kvadrat je hiponim od hiperonima pravokutnik.
  • Jabuka je hiponim od hiperonima voće.
  • Plava je hiponim od hiperonima boja.
  • Trigonometrija je hiponim od hiperonima matematika.
  • Wikizvor je hiponim od hiperonima Wikimedija.
  • Jednakostraničan trokut, raznostraničan trokut i jednakokračan trokut kohiponimi su hiperonima trokut.
Other Languages
Afrikaans: Hiponiem
العربية: اسم مشمول
bosanski: Hiponim
català: Hipònim
Esperanto: Hiponimo
español: Hipónimo
euskara: Hiponimo
hrvatski: Hiponim
日本語: 下位語
қазақша: Гипонимдер
Nederlands: Hyponiem
norsk: Hyponym
slovenščina: Podpomenka
svenska: Hyponymi