Glasgowska skala kome

Glasgowska skala kome (engl. Glasgow Coma Scale) je bodovni sustav koji se koristi kako bi se vrednovala razina svijesti kod osoba neposredno nakon ozljede mozga.

Ovu skalu su prvi puta objavili Graham Teasdale i Bryan J. Jennett, profesori neurokirurgije Glasgowskog sveučilišta daleke 1974 godine, a danas je u svijetu najčešće korištena neurološka skala .

Glasgow koma skala(GKS) mjeri se od 3 do 15, gdje 3 označava najgori odgovor (duboka koma ili smrt), a 15 najbolji (pacijent pri punoj svijesti).

Djelovi glazgovske skale kome

Skala se dobiva zbrajanjem vrijednosti 3 parametra: najboljeg očnog odgovora sa najvećom vrijednosti 4, najboljeg govornog odgovora sa najvećom vrijednosti 5 te najboljeg motoričkog odgovora sa najvećom vrijednosti 6.

Odgovori se vrednuju na sljedeći način:

Najbolji očni odgovor (O)

 1. ne otvara oči
 2. oči otvara na bolni podražaj
 3. oči otvara na glasovnu naredbu
 4. spontano otvara oči

Najbolji verbalni (govorni) odgovor (V)

 1. nema glasovnog odgovora
 2. odgovara nerazumljivim zvukovima
 3. odgovara besmislenim riječima
 4. odgovora konfuzno
 5. odgovara orijentirano

Najbolji motorički odgovor (M)

 1. nema motoričkog odgovora
 2. odgovara ekstenzijom na bolni podražaj (tzv. decerebracijski odgovor)
 3. odgovara fleksijom na bolni podražaj (tzv. dekortikacijski odgovor)
 4. odmiče se od bolnog podražaja
 5. lokalizira bolni podražaj
 6. prati naredbe
Other Languages