Foundation (Asimov)

Serijal o Zadužbini (engleski: Foundation series; na srpskohrvatskom također susrećemo i nazive: Zaklada, Fondacija i Fundacija) je epski znanstvenofantastični serijal Isaaca Asimova koji pokriva razdoblje od oko 500 godina. Sastoji se od sedam svezaka koji su usko povezani, premda ih se može čitati i odvojeno. Naziv Serijal o Zadužbini se ponekad koristi tako da uključuje i serijal o robotima i serijal o Carstvu, koji su smješteni u istom fiktivnom univerzumu samo u ranije vremensko razdoblje i koji su nastali u različitom vremenu autorova života. Ukupno postoji petnaest romana i mnoštvo kratkih priča koje je napisao Asimov, te šest romana koje su napisali drugi pisci nakon njegove smrti, proširujući tako ukupni vremenski period radnje na više od dvadeset hiljada godina. Serijal je visoko cijenjen te je 1966. osvojio jednokratnu Nagradu Hugo za "najbolji serijal svih vremena".[1]

Ovo je popis 7 knjiga serijala prema nutarnjem hronološkom redoslijedu, a ne prema dobu nastajanja:

  • Preludij u Zadužbinu (Prelude to Foundation; 1988)
  • Ususret Zadužbini (Forward the Foundation; 1993)
  • Zadužbina (Foundation; 1951) – kolekcija priča iz 1940-ih
  • Zadužbina i Carstvo (Foundation and Empire; 1952) - kolekcija priča iz 1940-ih
  • Druga Zadužbina (Second Foundation; 1953) – kolekcija priča iz perioda 1948. – 1950.
  • Na rubu Zadužbine (Foundation's Edge; 1982)
  • Zadužbina i Zemlja (Foundation and Earth; 1986)
Other Languages