Flamansko slikarstvo

Flamansko slikarstvo doživjelo je procvat u periodu od ranog 15. vijeka do 17. vijeka. Flandrija je dala vodeće slikare u Sjevernoj Evropi i privukla mnoge obećavajuće mlade slikare iz susjednih zemalja. Ti slikari pozivani su na rad na stranim dvorovima i bili su utjecajni u čitavoj Evropi. Od kraja napoleonske ere, flamanski slikari su ponovo doprinosili reputaciji koju su uspostavili Stari majstori.[1]