Faktor rasta

Faktor rasta je prirodna supstanca koja ima sposobnost stimulisanja celularnog rasta,[1] proliferacije i ćelijske diferencijacije. To je obično proteinski ili steroidni hormone. Faktori rasta su važni za regulaciju varijeteta celularnih procesa.[2]

Faktori rasta tipično dejstvuju kao signalni molekuli između ćelija. Primeri takvih molekula su citokini[3] i hormoni[4] koji se vezuju na specifične receptore na površini njihovih ciljnih ćelija.

Oni često promovišu ćelijsku diferenciju i maturaciju, mada to može varira između faktora rasta. Na primer, koštani morfogenetski proteini stimulišu koštanu ćelijsku diferencijaciju, dok fibroblast faktori rasta i vaskularni endotelni faktori rasta stimulišu deobu krvnih sudova (angiogenezu).

Other Languages
العربية: عامل نمو
čeština: Růstový faktor
English: Growth factor
日本語: 成長因子
Bahasa Melayu: Faktor pertumbuhan
Simple English: Growth factor
српски / srpski: Faktor rasta
українська: Фактори росту
中文: 生长因子