Al-Qutayfah Destrict

Al-Qutayfah Destrict (Arabic: منطقة القطيفة‎) is a destrict (mantiqah) o the Rif Dimashq Govrenorate in Sirie. At the 2004 offeecical census, the destrict haed a population o 119,283.[1] The centre o the destrict is the ceety o Al-Qutayfah.

Diveesions

The destrict o Al-Qutayfah is dividit intae fower sub-destricts or Nāḥiyas (population accordin tae 2004 official census):

  • Al-Qutayfah nahiyah (ناحية القطيفة‎): population 44,820.[2]
  • Jairoud nahiyah (ناحية جيرود): population 31,821.[3]
  • Ma'loula nahiyah (ناحية معلولا‎): population 12,192.[4]
  • Al-Ruhaibah nahiyah (ناحية الرحيبة): population 30,450.[5]