Tuburile lui Malpighi

Tuburile lui Malpighi constituie un sistem excretor și osmoreglator găsit la insecte, miriapode, arahnide și tardigrade.
Sistemul este alcătuit din tuburi ramificate care pornesc de la tubul digestiv spre inteiorul corpului. Ele absorb substanțelor dizolvate, apă și deșeuri din hemolimfa ce le înconjoară. Deșeurile sunt eliberați din organism sub formă de compuși solizi ai azotului. Sistemul a fost numit după Marcello Malpighi, un anatomist italian din secolul al XVII-lea.

Structura

Tuburile lui Malpighi la Orthoptera
(midgut - intesti mediu, hindgut - intestin posterior)

Tuburile lui Malpighi reprezintă canalicule subțiri ce constau dintr-un singur strat de celule. Capătul distal este orb (închis), iar cel proximal se deschid, de regulă, la limita dintre intestinul mediu și cel posterior. Ramificațiile (canalicule) tuburilor sunt extrem de complicate. Numărul tubușoarelor variază în funcție de specii și pot ajunge până la 150 la număr, deși la majoritatea au două tuburi laterale. Ramificațiile tuburilor înoată, de obicei, în hemolimfă și se află în apropierea țesutului adipos. Strutura tuburilor conține actină cu rol de sprijin și microvilozității pentru propulsia de substanțe de-a lungul tubulor. Canaliculele tuburilor la cele mai multe insecte sunt susținute de mușchi, care facilitează amestecarea conținutul tuburilor sau expunerea la canaliculelor în hemolimfă mai mult timp. Ordinele de insecte, Thysanura, Dermaptera și Thysanoptera nu dispun de acești mușchi, iar la Collembola și Hemiptera (numai la familia Aphididae) tuburile Malpighi lipsesc.