Operă literară

Opera literară este o creație în care autorul realizează un univers propriu, pornind de la elementele realității, pe care le combina potrivit viziunii despre lume, sentimentelor și a imaginației sale.

Trăsături

Opera literară are următoarele trăsături:[1]

  • are caracter/statut ficțional - este o plăsmuire a imaginației autorului;
  • nu are ca scop transmiterea de informații exacte către cititor, ci provocarea fanteziei și a emoției acestuia, printr-o unitate deplină a conținutului cu forma (scop estetic);
  • vehiculează valori general umane prin diverse teme și motive literare (iubirea, adevărul, dreptatea, sinceritatea, emoția, nostalgia, creativitatea, jocul, războiul, tradiția, orașul, natura etc.);
  • prezintă o mare varietate de forme: opere lirice, epice, dramatice, aparținând diferitelor specii literare.
Alte limbi
español: Obra literaria
magyar: Irodalmi mű
українська: Літературний твір