Grad de libertate

Un grad de libertate este o noțiune întâlnită în fizica teoretică și în statistică. Se definește ca un parametru independent al unui sistem (sau altfel exprimat, proprietate de sistem). Calitatea unui parametru de sistem de a fi parametru grad de libertate este atribuită (sau se obține) doar când parametrul respectiv aparține grupului de parametri ce definesc sistemul în cauză.

Caracteristici

Fiecare din parametrii incluși în acest grup de parametri este considerat un grad de libertate al sistemului. Un sistem care are (parametri cu) grade de libertate îndeplinește strict condițiile:

  1. Sistemul este prin specificul parametrilor în cauză clar definit (inconfundabil, univoc).
  2. Dacă unul din parametrii grad de libertate este înlăturat sau lăsat deoparte, atunci sistemul respectiv nu mai este definit (devine un altul).
  3. Fiecare dintre parametrii grad de libertate poate fi modificat în mod independent de ceilalți, adică modificarea respectivă nu provocă (voluntar sau involuntar) modificări ale celorlaltor parametri.

Din acestea rezultă că un (parametru) grad de libertate nu este niciodată o funcție de un alt (parametru) grad de libertate.

Alte limbi