Calendarul sfinților

Calendarul sfinților principalelor confesiuni creștine din România oferă, în ordine cronologică, zilele onomastice. Pentru sărbători religioase vezi Calendarul sărbătorilor religioase.
În acest calendar sunt incluse sărbătorile sfinților mari și ale celor care au fost considerați demni de menționat - din diferite motive - de autoritățile ecleziastice competente. Nu au fost incluși, deci, mulți alți sfinți care au o importanță locală sau regională și care se găsesc în alte calendare religioase naționale. Este important de știut că atunci când Biserica recunoaște sfințenia unei persoane atribuie o zi din an pentru a o comemora în mod special, aceasta fiind - de obicei - ziua morții, care este de fapt ziua nașterii pentru Cer. De aceea, într-o singură zi pot fi propuși pentru comemorare poate chiar zeci de sfinți; din rațiuni practice se menționează în calendarul general numai cei mai importanți.

Legendă:BOR = Calendarul Bisericii Ortodoxe Române; BRU = Calendarul Bisericii Române Unite (Greco-Catolică); BRC = Calendarul Bisericii Romano-Catolice; Sf. = sfânt/ă; Ss. = sfinți; Fer. = fericit/ă; Cuv. = cuvios/asă; (†) = Zi de sărbătoare; † = decedat/ă

Alte limbi