Gelem, Gelem

Jelem, Jelem si yek gili kerdino le Yarko Yovanovichestar. Sas prinjardo sar o himno le Romengo ando 1971to bersh kay o Yekto Mashkarthemutno Romano Kongreso.


Jelem, Jelem lungone dromensa

Maladilem baxtale Romensa

A Romale katar tumen aven


A Romale, A Chavale


Sas vi man bari familiya

Mudardas la e Kali Legiya

Sa mudarde vi Romen vi Romniyan

Maskar lende vi zine chavoren


A Romale, A chavale


buter Devla le parne vudara

Te say dikhav kay si me manusha

Pale ka gav lungone dromensa

Ta ka phirav bachtale Romensa


A Romalen, A chavalen


Opre Roma isi baxt akana

Ayde mansa sa lumiyake Roma

O kalo muy ta e kale yaka

Kamava len sar e kale drakha


A Romalen, A chavalen

  • avrune phandimata

Avrune phandimata

Other Languages
aragonés: Gelem Gelem
български: Джелем, джелем
bosanski: Romska himna
català: Gelem Gelem
čeština: Romská hymna
English: Romani anthem
Esperanto: Himno de ciganoj
español: Gelem Gelem
français: Djelem, djelem
furlan: Gelem, Gelem
galego: Gelem Gelem
hrvatski: Đelem, đelem
italiano: Gelem, Gelem
македонски: Џелем џелем
Nederlands: Djelem, djelem
português: Gelem Gelem
română: Gelem, Gelem
русский: Гимн цыган
slovenščina: Djelem, djelem
српски / srpski: Ромска химна
Yorùbá: Gelem, Gelem