Qhapaq chunkana

Solid white.svgabcdefghSolid white.svg
8Chess rdl44.pngChess ndd44.pngChess bdl44.pngChess qdd44.pngChess kdl44.pngChess bdd44.pngChess ndl44.pngChess rdd44.png8
7Chess pdd44.pngChess pdl44.pngChess pdd44.pngChess pdl44.pngChess pdd44.pngChess pdl44.pngChess pdd44.pngChess pdl44.png7
6Chess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.png6
5Chess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.png5
4Chess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.png4
3Chess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.png3
2Chess pll44.pngChess pld44.pngChess pll44.pngChess pld44.pngChess pll44.pngChess pld44.pngChess pll44.pngChess pld44.png2
1Chess rld44.pngChess nll44.pngChess bld44.pngChess qll44.pngChess kld44.pngChess bll44.pngChess nld44.pngChess rll44.png1
abcdefgh
Qallariy tiyay
Qhapaq chunkana wankichakuna.

Qhapaq chunkana (ajedrez) nisqaqa huk p'allta pukllaymi, iskay pukllaqniyuq, lliw pukllaqtaq chunka suqtayuq wankichayuq.

Qhapaq chunkanaqa maqanakuy pukllaymi. Wankichakunaqa huk kinraypa wankichakunatam maqan. Pukllaypa taripanaqa, tukunaqa huk lawpa qhapaqta maqaytam.

  • wankichakuna

Wankichakuna

Qhapaq chunkana wankichakuna: Lluq'imanta pañaman: awqaq, kawallu, hatun yaya, qhapaq, quya, pukara.


Qhapaq

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 8
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess kll44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 5
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 4
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 2
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 1
a b c d e f g h
Qhapaqqa ima kinrayninpi iñumanpas kuyukuyta atinmi.


Inruqi (enroque): Qallari iñunpi kachkaqraq qhapaqqa iskay iñuta pañaman icha lluq'iman kuyukun. Qallari iñunpipas kachkaqraq pukarataq qhapaqpa chimpasqan iñuman kuyukun. Atinayasqa qhapaqqa ama inruqichunchu.

Quya

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png 8
7 Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 5
4 Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess qld44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png 4
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png 2
1 Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png 1
a b c d e f g h
Quyaqa ima iñumanpas siwkta icha chiqalluwaqta kuyukuyta atinmi, huk wankichakama.


Pukara (ruqi)

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 8
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess rll44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess xxl44.png 5
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 4
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 2
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 1
a b c d e f g h
Pukaraqa ima iñumanpas siwkta kuyukuyta atinmi, huk wankichakama.


Hatun yaya

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png 8
7 Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 5
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 4
3 Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png 2
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png 1
a b c d e f g h
Hatun yayaqa ima iñumanpas chiqalluwaqta kuyukuyta atinmi, huk wankichakama.


Kawallu

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 8
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png 5
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ndd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 4
3 Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 2
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 1
a b c d e f g h
Kawalluqa phinkiytapas atinmi.


Awqaq

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 8
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 5
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 4
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 2
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 1
a b c d e f g h
Awqaqkunap kuyukuyninkuna.
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 8
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess rdl44.png Chess d44.png Chess ndl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 5
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 4
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 2
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 1
a b c d e f g h
Yuraq awqaqqa d5 yana pukaratam c6-pi icha yana kawallutam e6-pi maqayta atin.
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 8
7 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 7
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 6
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess pdd44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 5
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 4
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 3
2 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png 2
1 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png 1
a b c d e f g h
Pasaspa maqay: Yana awqaq iskaylla thatkita c7-manta c5-man kuyukuptin, c6 iñuta pasaspa, yuraq awqaq c6-manmi kuyukuyta atin c5-pi yana awqaqta maqaspa.
Other Languages
Afrikaans: Skaak
Alemannisch: Schach
አማርኛ: ሰንጠረዥ
aragonés: Escaques
Ænglisc: Blēobord
العربية: شطرنج
ܐܪܡܝܐ: ܛܠܦܣܢܐ
مصرى: شطرنج
asturianu: Axedrez
azərbaycanca: Şahmat
تۆرکجه: شطرنج
башҡортса: Шахмат
Boarisch: Schach
žemaitėška: Šakmatā
беларуская: Шахматы
беларуская (тарашкевіца)‎: Шахматы
български: Шахмат
भोजपुरी: शतरंज
Bahasa Banjar: Catur
বাংলা: দাবা
brezhoneg: Echedoù
bosanski: Šah
буряад: Шатар
català: Escacs
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Guók-cié chiông-gì
нохчийн: Шахматаш
کوردی: شەتڕەنج
čeština: Šachy
Чӑвашла: Шахмат
Cymraeg: Gwyddbwyll
dansk: Skak
Deutsch: Schach
dolnoserbski: Šach
ދިވެހިބަސް: ރާޒުވާ
Ελληνικά: Σκάκι
English: Chess
Esperanto: Ŝako
español: Ajedrez
eesti: Male
euskara: Xake
فارسی: شطرنج
suomi: Shakki
Võro: Malõ
føroyskt: Talv
français: Échecs
Nordfriisk: Schach
Frysk: Skaken
Gaeilge: Ficheall
贛語: 國際象棋
Gàidhlig: Tàileasg
galego: Xadrez
ગુજરાતી: ચેસ
客家語/Hak-kâ-ngî: Sî-yòng-khî
עברית: שחמט
हिन्दी: शतरंज
Fiji Hindi: Satranj
hrvatski: Šah
hornjoserbsce: Šach
Kreyòl ayisyen: Echèk (jwèt)
magyar: Sakk
Հայերեն: Շախմատ
interlingua: Chacos
Bahasa Indonesia: Catur
Interlingue: Chac
Ilokano: Ahedres
íslenska: Skák
italiano: Scacchi
日本語: チェス
Patois: Ches
la .lojban.: caxmati
Basa Jawa: Sekak
ქართული: ჭადრაკი
қазақша: Шахмат
한국어: 체스
kurdî: Sedrenc
Кыргызча: Шахмат
Latina: Scacci
Lëtzebuergesch: Schach
лезги: Шахматар
Limburgs: Sjaaksjpèl
lietuvių: Šachmatai
latviešu: Šahs
मैथिली: शतरञ्ज
Malagasy: Eseky
македонски: Шах
മലയാളം: ചെസ്സ്
монгол: Шатар
मराठी: बुद्धिबळ
Bahasa Melayu: Catur
Mirandés: Xadreç
Nāhuatl: Cuappatōlli
Plattdüütsch: Schachspeel
Nedersaksies: Skaakn
नेपाली: बुद्धिचाल
नेपाल भाषा: चेस
Nederlands: Schaken
norsk nynorsk: Sjakk
norsk: Sjakk
Sesotho sa Leboa: Moruba wa sekgowa
occitan: Escacs
Livvinkarjala: Šahmuattukiža
ଓଡ଼ିଆ: ଚେସ
ਪੰਜਾਬੀ: ਸ਼ਤਰੰਜ
Norfuk / Pitkern: Ches
polski: Szachy
پنجابی: شطرنج
پښتو: سترنج
português: Xadrez
română: Șah (joc)
русский: Шахматы
русиньскый: Шахы
संस्कृतम्: चतुरङ्गक्रीडा
саха тыла: Саахымат
sicilianu: Scacchi
Scots: Chess
davvisámegiella: Šáhkka
srpskohrvatski / српскохрватски: Šah
සිංහල: චෙස්
Simple English: Chess
slovenčina: Šach (hra)
slovenščina: Šah
shqip: Shahu
српски / srpski: Шах
Basa Sunda: Catur
svenska: Schack
Kiswahili: Sataranji
తెలుగు: చదరంగం (ఆట)
тоҷикӣ: Шоҳмот
Türkmençe: Küşt
Tagalog: Ahedres
Türkçe: Satranç
татарча/tatarça: Шахмат
українська: Шахи
اردو: شطرنج
oʻzbekcha/ўзбекча: Shaxmat
vèneto: Scachi
vepsän kel’: Šahmatad
Tiếng Việt: Cờ vua
Volapük: Cög
Winaray: Chess
吴语: 国际象棋
хальмг: Шатр
isiXhosa: Itshesi
მარგალური: ჭარდაკი
ייִדיש: שאך (שפיל)
中文: 國際象棋
Bân-lâm-gú: Kok-chè chhiūⁿ-kî
粵語: 國際象棋