Zwroty S

Zwroty S (od ang. S-phrases, czyli safety phrases), zwroty bezpieczeństwa – dawniej stosowane oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub preparatu chemicznego określające sposób prawidłowego postępowania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z używaniem tej substancji lub tego preparatu. Zwroty mają postać Sx, gdzie x jest liczbą naturalną. W roku 2015 na mocy rozporządzenia CLP (wdrażającego Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów), zwroty S zostały zastąpione przez zwroty P.

Inne języki
български: S-фрази
čeština: S-věty
español: Anexo:Frases S
Bahasa Indonesia: Daftar frasa S
italiano: Frasi S
magyar: S mondatok
Nederlands: Lijst van S-zinnen
română: Fraze S
Simple English: List of S-phrases
slovenčina: S-veta
slovenščina: Seznam stavkov S
српски / srpski: S-ознаке
srpskohrvatski / српскохрватски: S-oznake
svenska: Skyddsfraser