Zworka

Nasuwka zworki elektronicznej
Zworki

Zworka - w elektronice, a zwłaszcza w komputerach, jest elementem stanowiącym połączone dwa lub więcej styki elektryczne, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.

Zworki mogą być zestawione w grupy z co najmniej jedną parą styków, choć często jest ich więcej. Każdy styk zakończony jest małym metalowym pinem. Odpowiednio dopasowana nasuwka przewodząca powoduje połączenie pinów i zamknięcie obwodu. Nasuwki te są niemal zawsze metalowe i zamknięte w nieprzewodzącej obudowie z tworzywa sztucznego, aby zapobiec przypadkowym niepożądanym zwarciom pozostałych elementów elektronicznych. Potocznie przyjęło się używać terminu "zworka" w odniesieniu do nasuwek, aczkolwiek nie jest to prawidłowe.

Ustawienie zworki, czyli zamknięcie obwodu elektronicznego aktywuje pewne ich funkcje, np. prędkości procesora, wysokości napięcia itp.

Prawidłowe ustawienie zestawu zworek opisane jest zazwyczaj w dokumentacji, jednak zbyt duża ich liczba utrudnia montowanie sprzętu. Obecnie panuje trend związany z eliminacją zworek ze sprzętu elektronicznego powszechnego użytku i zastąpienie ich mechanizmami auto-konfiguracji bądź konfiguracji programowej. Konfiguracja ta może być przechowywana w układach NVRAM i ładowana przez procesor bądź też negocjowana podczas inicjalizacji systemu. W niektórych przypadkach urządzenia typu hot plug, tj. podłączane w trakcie pracy, mogą posiadać możliwość renegocjacji ich konfiguracji.

Z drugiej strony w systemach, które obsługiwane są przez specjalistów, zastosowanie zworek jest pożądane ze względu na brak konieczności posiadania klawiatury i wyświetlacza do zmiany ustawień oraz odporność konfiguracji na zmianę lub uszkodzenie oprogramowania sterującego.

Inne języki
български: Джъмпер
Lëtzebuergesch: Jumper
Nederlands: Jumper (computer)
português: Jumper
русский: Джампер
suomi: Jumpperi
svenska: Bygling
українська: Джампер
中文: 跳線