XL symfonia (KV 550)

XL Symfonia g-moll (KV 550), zwana Wielką − jedna z trzech wielkich symfonii skomponowana przez Wolfganga Amadeusa Mozarta w 1788. Jedna z dwóch molowych symfonii Mozarta (pierwsza, również g-moll, to XXV). Główny motyw tej symfonii pojawia się również w XXI koncercie fortepianowym C-dur (KV 467).

Części Symfonii

Temat Symfonii
  1. Molto allegro, 2/2 ; Allegro sonatowe
  2. Andante, 6/8
  3. Menuetto – Trio, 3/4
  4. Allegro assai, 2/2
Inne języki