Wymieranie blondynek

Dziecko o blond włosach

Wymieranie blondynek (ang. blonde extinction) – miejska legenda lub mistyfikacja od czasu do czasu pojawiająca się w prasie, według których osoby o blond włosach są skazane na wymarcie. Po raz pierwszy tego typu wiadomość pojawiła się w 1865, a ostatnio na szeroką skalę w 2002 i 2006. Współcześnie jako powód rzekomego zagrożenia dla istnienia blondynek i blondynów wymienia się fakt, że blond włosy są uwarunkowane genetycznie przez geny recesywne, które aktualnie posiada niewielka liczba ludzi – aby potomstwo miało blond włosy, oboje rodzice muszą być posiadaczami tego genu.

Weryfikacja naukowa

W rzeczywistości powyższa interpretacja podstaw genetyki jest całkowicie błędna. Zgodnie z prawem Hardy’ego-Weinberga częstość występowania genu recesywnego w populacji, w której jest on równomiernie rozprzestrzeniony, pozostaje stała - o ile tylko dany allel nie zostaje eliminowany na skutek doboru naturalnego, lub z przyczyn zewnętrznych (takich, jak epidemie chorób selektywnie zagrażających posiadaczom określonego allelu).

Przyczyną odstępstw od prawa Hardy’ego-Weinberga może być różnorodność antropologiczna i etniczna połączone z intensywną migracją ludności: w niektórych populacjach (np. u negroidów właściwych) allel odpowiadający za jasny kolor włosów w ogóle nie występuje. Intensywne mieszanie genów z udziałem takich populacji doprowadzi do systematycznego spadku częstości występowania jasnych włosów w kolejnych pokoleniach, jednak dopóki osoby o jasnych włosach będą atrakcyjne w aspekcie doboru płciowego[1], dopóty allel odpowiadający za ten kolor pozostanie obecny w całkowitej populacji - zmniejszy się tylko stopień jego rozpowszechnienia. To spostrzeżenie, zgodne z podstawami współczesnej genetyki populacyjnej, zostało ujęte przez profesora dermatologii Jonathana Reesa z Uniwersytetu w Edynburgu następująco: „geny giną jedynie, gdy ich posiadanie jest niekorzystne lub przez przypadek.”[2].

Częstotliwość występowania blond włosów może się zatem zmniejszyć, ale nie zanikną one zupełnie – o ile nie wystąpią dodatkowe, nieprzewidziane okoliczności prowadzące do selekcji[2].