Wilgotne lasy strefy umiarkowanej

Wilgotne lasy strefy umiarkowanej, lasy deszczowe strefy umiarkowanej, zawsze zielone lasy deszczowe strefy umiarkowanejformacja roślinna zdominowana przez wiecznie zielone lasy występujące na obszarach panowania wilgotnych odmian klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego (zimy łagodne i bezmroźne, opady całoroczne lub okresowe, częste mgły). Jeden z typów lasów deszczowych. Ponieważ dominują drzewa o liściach przypominających liście wawrzynu (nagich, skórzastych, ciemnozielonych i błyszczących) lasy te bywają określane jako lasy wawrzynolistne[1]. Z wyjątkiem lasów kolchidzkich (euksyńskich), w pozostałych zdecydowanie dominują gatunki zimozielone[1].

Charakterystyka

Rozmieszczenie wilgotnych lasów strefy umiarkowanej

Lasy te odróżniają się od lasów formacji sąsiednich przede wszystkim ze względu na warunki klimatyczne. Większość obszarów zajmowanych przez nie leży w obrębie morskich odmian klimatu, niektóre w obrębie odmian górskich. Klimat morski strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej charakteryzuje się stosunkowo stałą temperaturą i rozkładem opadów. Na obszarach tych jest stale ciepło i wilgotno w stopniu odpowiednim dla roślin, dzięki czemu okres wegetacyjny trwa niemal bez przerwy cały rok. Natomiast formacje roślinne głębi lądu charakteryzuje przerwa w wegetacji w porze suchej lub mroźnej.

Całoroczny okres wegetacyjny i duża wilgotność upodabnia tę formację do deszczowych lasów strefy równikowej, która jednak jest cieplejsza i wilgotniejsza. Obie strefy lasów deszczowych zbliżają się do siebie w południowo-wschodniej Azji. Odmianą tego typu lasów są deszczowe i mgielne lasy górskie stref cieplejszych. Pomimo pewnych cech wspólnych klimatu (duża wilgotność, brak trwałych okresów mrozu lub upału, mała zmienność sezonowa) do formacji tej zalicza się ekosystemy leśne leżące w różnych strefach klimatycznych różniących się pozostałymi parametrami. W strefie umiarkowanej klimat jest łagodzony przez morze, co polega na ogrzewaniu zimą i chłodzeniu latem, przez co nie występują typowe dla tej strefy pory roku bardzo zimne i ciepłe, w strefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej wpływ morza lub gór polega na chłodzeniu latem i stałej ilości opadów, przez co nie występują, typowe dla tych stref, pory roku suche i deszczowe. Mimo to klimat, w którym występują lasy tego typu, może różnić się pod względem średniej temperatury, ilości opadów i innych czynników.

Długi okres wegetacyjny wiąże się z tym, że budujące tę formację drzewa nie zrzucają okresowo liści, które są zwykle drobne i skórzaste. Las jest gęsty, średnio wysoki i o niewielu warstwach (w porównaniu z lasami równikowymi). Występuje dużo mchów i porostów, w tym epifitycznych[2]. Pirofityzm jest rzadki.

Inne języki