Wielkie Poselstwo

Wielkie Poselstwo – oficjalna nazwa rosyjskiej misji dyplomatycznej podróżującej po Europie Zachodniej w latach 16971698, na czele której stał incognito car Piotr I Wielki (1689–1725).

Wielkie Poselstwo i Piotr Michajłow na XVIII-wiecznej rycinie