Weird fiction
English: Weird fiction

Weird fiction – podgatunek fantastyki, powstały na pograniczu XIX i XX wieku.

Tematyka tego podgatunku nie uległa znormalizowaniu, dzieła weird fiction łączą więc tematykę mityczną, nadprzyrodzoną czy nawet naukową. Po wzroście popularności amerykańskich czasopism, takich jak „Weird Tales”, brytyjscy autorzy weird fiction zaczęli publikować swe dzieła w poważniejszych magazynach literackich.

Do najpopularniejszych autorów weird fiction należą Howard Phillips Lovecraft, Lord Dunsany, Arthur Machen i M. R. James.

Pomimo tego, że „weird fiction” jest terminem określającym przede wszystkim dzieła powstałe w latach 30. XX wieku, bywa wciąż stosowany jako określenie utworów z pogranicza horroru, fantasy i science fiction.

Inne języki