Uchyłek Meckela

Uchyłek Meckela
diverticulum Meckeli
Uchyłek Meckela
Uchyłek Meckela
ICD-10Q43
Inne wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.0Uchyłek Meckela

Uchyłek Meckela, uchyłek jelita krętego[a] (łac. diverticulum Meckeli s. ilei, ang. Meckel's diverticulum) – jest to wrodzony uchyłek prawdziwy jelita krętego, pozostałość przewodu żółtkowo-jelitowego.