Trzon mostka

Trzon mostka człowieka rozumnego zaznaczono barwą niebieską

Trzon mostka ( łac. corpus sterni, mesosternum [1]) – środkowa część mostka.

Mostek to kość znajdująca się w brzusznej części klatki piersiowej. Występuje u kręgowców lądowych. Strukturę tą buduje często również chrząstka. Jego część dogłowowa zwie się rękojeścią, doogonowa to wyrostek mieczykowaty, pomiędzy nimi zaś znajduje się trzon mostka [2].

Rękojeść i trzon mostka oddzielają od siebie wcięcia żebrowe odpowiadające II parze żeber [3]. U świni pomiędzy rękojeścią i trzonem mostka znajduje się staw [4]. Podobnie wygląda to u przęzuwaczy. U kozy może tam jednak być obecny chrząstkozrost [5]. Trzon i wyrostek mieczykowaty zrastają się zaś u świni [4] czy przeżuwaczy [5].

Trzon przyjmuje zróżnicowany kształt. U świni, przeżuwaczy oraz u naczelnych obserwuje się spłaszczenie grzbietowo-brzuszne. Odwrotna sytuacja występuje u konia o trzonie mostka spłaszczonym bocznie. Przekrój trzonu mostka ma kształt czworoboczny u psa, u kota zaś cylindryczny [3]. Zbudowany jest z płytek kostnych nazywanych odcinkami mostkowymi (sternebrae), połączone ze sobą przez chrząstkozrosty mostkowe [2]. U świni szybko ulegają one zrośnięciu, podobnie jak ostatni z nich z wyrostkiem mieczykowatym [4]. Analogicznie wygląda to u przeżuwaczy [5]. Liczba tychże odcinków różni się w zależności od taksonu. 4 spotyka się u świni, 5 u przeżuwaczy czy u konia, a 6 u drapieżnych [3]. U psa są one czworokątne w przekroju, a okrągłe u kota [4]. U świni pierwszy z nich wykazuje spłaszczenie boczne, odcinki dystalne są już jednak spłaszczone grzbietowo-brzusznie [6].

Po bokach leżą kolejne wcięcia żebrowe [2]. U świni są to wcięcia II-VII pary połączonych z mostkiem stawowo żeber, u konia również chodzi o II-VII parę żeber [5], a u drapieżnych są to wcięcia II-IX pary żeber [4].

Inne języki