Symbol Kroneckera

Symbol Kroneckera, delta Kroneckera – dwuargumentowa funkcja określona na zbiorze , gdzie , oznaczana symbolem , rzadziej lub , która przyjmuje wartość 1 dla i 0 dla .

Symbolicznie:

Delty Kroneckera używa się głównie w algebrze dla uproszczenia zapisu złożonych wzorów, na przykład przy opisie bazy sprzężonej.

Inne języki