Storage Area Network

SAN (ang. Storage Area Network) – sieć pamięci masowej; obszar sieci zapewniający systemom komputerowym dostęp do zasobów pamięci masowej. Zwykle odległa pamięć masowa stanowi centralną przestrzeń składowania współdzieloną poprzez SAN przez wiele hostów w środowisku rozproszonym.

W chwili obecnej sieci SAN wykorzystywane są głównie w firmach, zastosowanie domowe jest mocno ograniczone ze względu na bardzo duże koszty oraz skomplikowanie budowy wymaganej infrastruktury: przełączniki SAN, karty Host Bus Adapter czy w końcu macierze dyskowe lub biblioteki taśmowe.

Rodzaje SAN

Sieci SAN są budowane z wykorzystaniem infrastruktury specjalnie zaprojektowanej do obsługi komunikacji w tej sieci. Zastosowane elementy muszą być wystarczająco szybkie i niezawodne. W sieciach SAN wykorzystuje się specjalnie do tego celu zaprojektowany protokół nazwany Fibre Channel (FC). Sieci SAN mogą być budowane z wykorzystaniem łączy światłowodowych i wbrew nazwie używanego w nich protokołu także z łączy miedzianych. Protokół Fibre Channel jest wyłącznie protokołem transportowym danych, który transportuje protokoły wyższej warstwy, w tym najczęściej stosowany protokół SCSI-3 oraz rzadziej stosowany IP.

Wyróżniamy trzy podstawowe typy sieci SAN:

  • połączenie Punkt-Punkt – ang. Point-to-Point,
  • pętla z arbitrażem – ang. Arbitrated Loop (FC-AL),
  • pełna sieć – ang. Fabric, nazywana także Point-to-Point Network.
Inne języki