Składowa silnie spójna

Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Silnie spójna składowa (SSS) grafu skierowanego G to taki maksymalny podgraf H, a jednocześnie jego spójna składowa, taka, że pomiędzy każdymi dwoma jej wierzchołkami istnieje ścieżka.

Innymi słowy, w silnie spójnej składowej da się dojść z każdego jej wierzchołka do każdego innego.

Dla grafu nieskierowanego każda spójna składowa będzie silnie spójna.

Zastosowanie

Silnie spójne składowe mają zastosowanie przy de-cyklizacji grafu (usunięciu cykli) - graf silnie spójnych składowych(tzn. graf w którym wierzchołki odpowiadają silnie spójnym składowym, a krawędź istnieje pomiędzy wierzchołkami w.t.w. gdy w wejściowym grafie istniała między silnie spójnymi składowymi) jest acykliczny.

Inne języki