Siarczan glinu

Siarczan glinu
Kryształy Al2(SO4)3·16H2O
Kryształy Al2(SO4)3·16H2O
Ogólne informacje
Wzór sumarycznyAl2(SO4)3
Masa molowa342,15 g/mol
Wyglądbiałe lub prawie białe, krystaliczne kawałki[1]
Identyfikacja
Numer CAS10043-01-3
PubChem24850[2]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Siarczan glinu (łac. Aluminii sulfas), Al2(SO4)3nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i glinu na +III stopniu utlenienia. Tworzy szereg hydratów, z których najczęściej spotykane to heksadekahydrat Al2(SO4)3·16H2O i oktadekahydrat Al2(SO4)3·18H2O. Heptadekahydrat Al2(SO4)3·17H2O występuje naturalnie jako minerał alunogen. Hydraty zawierają sześć cząsteczek wody silnie związanych jako ligandy atomu glinu, pozostałe cząsteczki wody wchodzą w skład sieci krystalicznej, dlatego ich budowę lepiej oddają wzory [Al(H2O)6]2(SO4)3·xH2O.

Otrzymywanie

Siarczan glinu otrzymuje się w wyniku działania kwasu siarkowego na wodorotlenek glinu, boksyty i inne związki glinu[5][6], np.:

2Al(OH)3 + 3H2SO4 + 12H2O ⇌ Al2(SO4)3·18H2O

W roztworach wodnych ulega częściowej hydrolizie do Al(OH)3 i H2SO4.

Inne języki