Saccopharynx paucovertebratis

Saccopharynx paucovertebratis: [1]
Nielsen and Bertelsen, 1985
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Nadgromada ryby kostnoszkieletowe
Gromada promieniopłetwe
Rząd gardzielcokształtne
Rodzina gardzielcowate
Rodzaj Saccopharynx
Gatunek Saccopharynx paucovertebratis

Saccopharynx paucovertebratisgatunek morskiej ryby głębinowej z rodzaju Saccopharynx [2].

Występowanie

Wschodnie i centralne obszary Oceanu Atlantyckiego do 1700 m głębokości.