Saccopharynx paucovertebratis

Występowanie

Wschodnie i centralne obszary Oceanu Atlantyckiego do 1700 m głębokości.