Rapid Spanning Tree Protocol

RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) – rozszerzenie sieciowego protokołu STP.

W protokole STP stany "blocking" i "listening" praktycznie niczym się nie różnią, w RSTP postanowiono zgrupować te stany w jeden – "discarding", w którym port może słuchać ramek, ale nie może wysłać lub odebrać żadnych danych. RSTP jest znacznie szybszy niż STP jeśli chodzi o tworzenie drzewa oraz rekonfigurację już istniejącego drzewa w przypadku wystąpienia błędów, dzieje się tak dzięki temu, że w przeciwieństwie do STP porty tras alternatywnych nie są w stanie "blocking", ale w stanie "discarding", więc po wykryciu awarii port taki natychmiast przejmuje rolę "forwarding" nie czekając około 30 sekund na rekonfigurację drzewa, jak w przypadku STP. Między sobą przełączniki komunikują się rozgłaszając ramki BPDU (ang. Bridge Protocol Data Unit). Każda ramka zaadresowana jest adresem MAC (ang. Media Access Control).

Root Port

Port odbierający najlepsze BPDU staję się root portem (RP). Jest to port, który znajduje się najbliżej mostu głównego (root bridge) z punktu widzenia kosztu ścieżki. Algorytm drzewa rozpinającego wyznacza tylko jeden most główny w całej sieci. Ramki BPDU wysyłane przez most główny mają większą wagę niż te wysyłane przez inne mosty. Most główny jest też jedynym mostem w sieci, który nie posiada root portu, pozostałe muszą mieć co najmniej jeden.

Root-port.svg
Inne języki