Rapid Spanning Tree Protocol

RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) – rozszerzenie sieciowego protokołu STP.

W protokole STP stany "blocking" i "listening" praktycznie niczym się nie różnią, w RSTP postanowiono zgrupować te stany w jeden – "discarding", w którym port może słuchać ramek, ale nie może wysłać lub odebrać żadnych danych. RSTP jest znacznie szybszy niż STP jeśli chodzi o tworzenie drzewa oraz rekonfigurację już istniejącego drzewa w przypadku wystąpienia błędów, dzieje się tak dzięki temu, że w przeciwieństwie do STP porty tras alternatywnych nie są w stanie "blocking", ale w stanie "discarding", więc po wykryciu awarii port taki natychmiast przejmuje rolę "forwarding" nie czekając około 30 sekund na rekonfigurację drzewa, jak w przypadku STP. Między sobą przełączniki komunikują się rozgłaszając ramki BPDU (ang. Bridge Protocol Data Unit). Każda ramka zaadresowana jest adresem MAC (ang. Media Access Control).

Inne języki